Ulve-ekspert: Der kommer flere ulve i Danmark i 2023

Der er udsigt til, at den nuværende bestand af ulve i det fri bliver forøget i Danmark, siger en professor.

Sandsynligheden for at møde en ulv i Jylland vil efter alt at dømme stige for andet år i træk. Nye tal fra Naturhistorisk Museum Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, der sammen står for overvågningen af ulve i Danmark – viser, at der i 2. kvartal af 2022 var 30 ulve i Danmark. Det er en fordobling i forhold til samme tidspunkt i 2021.

Men der er udsigt til en yderligere stigning i år. Det mener professor ved Institut for Ecoscience hos Aarhus Universitet, Peter Sunde, der med til at overvåge bestanden.

- Jeg forventer klart, at den stiger. Og det gør jeg ud fra, at langt de fleste af de 14 hvalpe, der kom til verden sidste år, fortsat er i live. Og når de bliver selvstændige i løbet af foråret, vil de begynde at strejfe omkring i Jylland, siger han til LandbrugNord og fortsætter:

- Nogle af dem vil holde sig omkring deres føderevir, mens andre vil gå på vandring. Man kan sige, at hvis man har 10-12 ulvehvalpe, der går på vandring, er halvdelen af dem statistisk set hunkøn. Man kan sige, at hvis man forbinder den information, vil det resultere i, at flere ulve etablerer sig, og at der også vil være flere par, der etablerer sig, siger han.

I forvejen er der tre ulvepar i Danmark, og de er så vidt vides alle stadig i live.

Foretrækker skovene

Undersøgelsen har vist, at ulvene er blevet observeret i Vestjylland fra Lemvig i nord til Esbjerg i syd. Og ifølge Peter Sunde er det ikke overraskende, at ulvene er set her eller har slået sig ned i det område. Selvom ulve kan dukke op alle steder, bliver der gennemgående observeret ulve i områder, hvor der er relativt stort dækningsgrad af skov og hede.

Ifølge professoren er det derfor heller ikke så overraskende, at ulvene ikke i så høj grad har søgt mod Østjylland.

- I Østjylland og hele Sønderjylland syd for E20-motorvejen mellem Fredericia og Esbjerg er der jo gennemgående relativt lidt skovdækning. Der er ikke særligt mange steder med større sammenhængende skovarealer. Og det betyder, og det kan vi også se, at når ulve endelig kommer ind i sådan nogle områder, så vil de typisk vandre videre, indtil de så kommer til områder, hvor der er mere skov, siger Peter Sunde.

 

Barrierer begrænser mobilitet

Samtidig er naturlige forhindringer i terrænet, for eksempel åer og havarealer, med til at skabe begrænsningerne i ulvenes mobilitet.

- Der har kun været konstateret to ulve nord for Limfjorden, men vi har set to andre ulve, der har været oppe og vende ved Aalborg, men hvor vi senere har fundet dem længere sydpå igen, det tyder jo på, at der alligevel skal noget mod til, før man krydser over (Limfjorden, red.).

- Som sagt er der to ulve, der har gjort det, men både Limfjorden og formentlig også Lillebælt er jo formentlig barrierer. Altså, der skal nok dukke en ulv op på Fyn på et tidspunkt, men alt andet lige tyder historikken jo på, at det er barrierer, der begrænser spredningen af ulve til hovedsageligt Jylland syd for Limfjorden, lyder det fra Peter Sunde.

Ulven er fortsat totalfredet i EU-landene, men der er bestræbelser i gang, der skal gøre det nemmere at regulere ulve, især såkaldte problemulve.

Læs også