Markant stigning i antallet af ulveangreb

I 2022 er antallet af ulve i Danmark steget markant, uden at antallet af ulveangreb på husdyr er vokset tilsvarende. Ingen af angrebene på husdyr er sket bag fungerende ulvesikrede hegn.

Antallet af ulve i Danmark har det seneste år været opadgående, og det har fået antallet af ulveangreb til også at stige, viser nye tal.

I 2022 blev Naturstyrelsens ulvekonsulenter kaldt ud til besigtigelse af døde eller skadede husdyr 68 gange, men kun i 32 tilfælde bekræftede DNA-analyser, at der var tale om ulveangreb.

I de øvrige 36 tilfælde var husdyrene døde eller skadede af andre årsager. Nogle var slået ihjel af hunde eller ræve, mens andre var selvdøde eller dødfødte.

Det viser en ny opgørelse, som netop er blevet præsenteret for Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Primært får angribes

Langt de fleste ulveangreb på husdyr går ud over får og lam. Derudover angreb ulve i 2022 én kalv, én kvie, to væddere, fem geder og fem gedekid.

I alt mistede 161 husdyr livet på grund af ulveangreb. Det er flere end i 2021, men færre end i 2019 og 2020, selv om der nu er væsentligt flere ulve end dengang.

Forskerne bag de nationale ulveovervågning vurderer, at der ved udgangen af 2022 var 29 ulve i Danmark, og dermed svarer antallet af angreb til cirka ét per ulv i årets løb. Det er samme niveau som i 2021, og langt færre angreb per ulv end i de foregående år.

Ulvesikrede hegn er effektive

- Det er altid en ubehagelig oplevelse, når husdyr bliver angrebet af et rovdyr, siger specialkonsulent Lasse Jensen, Miljøstyrelsen.

- Men heldigvis viser årets opgørelse som tidligere år, at der ikke har været ét eneste tilfælde af angreb på husdyr bag ved korrekt opsatte ulvesikrede hegn. Det viser, at man i stort omfang faktisk kan hegne sig ud af problemet i ulverevirerne, og det er opløftende, siger han.

Der er formentlig udsigt til, at antallet af ulveangreb på husdyr kan stige også i 2023, da antallet af ulve er fordoblet i løbet af 2022.

Læs også