Kontrolkampagne sætter fokus på salg fra stalddøren

Alle, der sælger æg, rå mælk eller kød af fjerkræ og kaniner af egen produktion skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. I en ny kontrolkampagne vil omkring 200 hobbyavlere og landmænd få besøg.

Friske æg fra hobbyhønsene, rå mælk fra stalddøren og en ny-slagtet and eller kanin er et hit hos forbrugere, som ønsker friske råvarer fra en lokal producent. Men selvom hobbyavleren eller landmanden kun har et mindre salg til lokale forbrugere og butikker, så skal de være registreret hos Fødevarestyrelsen.

- Når du holder dyr og producerer æg, mælk og kød, så er der en risiko for, at dyresygdomme eller bakterievækst gør fødevarerne farlige for forbrugeren. Det kan for eksempel være salmonella i både æg og kød, og det kan være listeria eller e-coli i råmælk, udtaler Ulrich Pinstrup, sektionschef i Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Skal kunne gribe ind

Det er, ifølge Fødevarestyrelsen, stalddørssælgerens ansvar, at deres fødevarer er sikre. Derfor skal de have styr på grundlæggende fødevarehygiejne og sporbarhed for de æg, den mælk og de slagtede høns, der sælges ved stalddøren og til den lokale købmand.

- Vi skal kunne gribe ind, hvis vi får viden om, at en farlig fødevare er i omløb, så vi kan stoppe salget og få trukket de solgte fødevarer tilbage. Det er grunden til, at også stalddørssælgerne skal være registreret i Fødevarestyrelsen, siger Ulrich Pinstrup.

Frem til årsskiftet kommer Fødevarestyrelsens tilsynsførende på stikprøvekontroller hos cirka 200 hobbyavlere og landmænd, der sælger æg, mælk og kød af fjerkræ og kaniner direkte til forbrugere og lokale detailbutikker. På kontrolbesøgene vil de tilsynsførende kontrollere og vejlede om registrering, sporbarhed, hygiejne- og salmonellaregler.

Læs også