bannerPos

Positivt med SF-fokus på frivillige aftaler før omlægning til skov

Redaktionen

21-08-2019 21:34

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at SF i sit forslag om en skovfond lægger vægt på samarbejde og frivillige aftaler med landmændene om udtagning af jord til at nå klimamål, sådan som L&F har foreslået sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Det siger Anders Panum Jensen, viceområdedirektør i L&F om det udspil, som SF tirsdag lancerede. Partiet vil i finanslovsforhandlingerne stille krav om, at der etableres en skovfond, som skal finansiere omlægningen af 200.000 hektar jord til skov inden for de næste fire år.

L&F har sammen med DN foreslået, at 100.000 hektar omlægges og betegner det dobbelte som overambitiøst, også fordi det opleves som en stor udfordring at få politikerne til at finde finansieringen til det.

DN’s forslag om jordfordeling er et vigtigt redskab, så landmænd der skal afstå arealer til natur, kan få andet og bedre jord i bytte, som de kan dyrke, fastslår Anders Panum Jensen.

- Vigtigt for os i forhold til en så stor indsats er også, at de indsatser der skal ske med udtagning af jord bliver multifunktionelle. Det vil sige, at der ikke kun fokuseres på klimahensyn, men at man også får tilgodeset biodiversitetshensyn, miljømål og rekreative formål, siger Anders Panum Jensen.

Strammere krav i ny ordning

Tilsagnskrav vægter miljøeffekter højere end bedriftsstørrelsen i ny ordning til kvæg og gartneri.

EU-tilskud hjalp generationsskifte i mål

En støtteordning med tilskud fra EU var med til at gøre et generationsskifte muligt for far og søn i Thy. Forarbejde og rådgiver-hjælp sikrede dem en smidig proces, mener de.

Knap halvdelen af rapsmarkerne skal sprøjtes mod jordlopper

Planteavlskonsulenterne har i denne uge fundet bekæmpelsesbehov for larver i 45 procent af rapsmarkerne landet over.

Moderne kameraløsninger gør det nemt at overvåge bedriften inde og ude

Overvågning af landbrugsbedrifter vinder frem. Optagelserne kan dokumentere adfærd overalt og brugs som værn mod aktivister eller til efteruddannelse, når udførte arbejdsopgaver filmes og evalueres.

De danske svineproducenter samles til årets største møde

Tirsdag og onsdag i næste uge mødes svineproducenter fra hele landet for at debattere, netværke og tanke ny viden i Herning.

Nyt bejdsemiddel mod rapsjordlopper

Efter EU's forbud mod insektbejdse med neonikotinoider er der behov for en anden type bejdse til blandt andet rapsudsæd. Corteva har nu midlet Lumiposa klar, som også vil aflaste den stigende pyrethroid-resistens.
Side 1 af 1664 (33268 artikler)Prev1234567166216631664Next