bannerPos

Positivt med SF-fokus på frivillige aftaler før omlægning til skov

21-08-2019 21:34

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at SF i sit forslag om en skovfond lægger vægt på samarbejde og frivillige aftaler med landmændene om udtagning af jord til at nå klimamål, sådan som L&F har foreslået sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Det siger Anders Panum Jensen, viceområdedirektør i L&F om det udspil, som SF tirsdag lancerede. Partiet vil i finanslovsforhandlingerne stille krav om, at der etableres en skovfond, som skal finansiere omlægningen af 200.000 hektar jord til skov inden for de næste fire år.

L&F har sammen med DN foreslået, at 100.000 hektar omlægges og betegner det dobbelte som overambitiøst, også fordi det opleves som en stor udfordring at få politikerne til at finde finansieringen til det.

DN’s forslag om jordfordeling er et vigtigt redskab, så landmænd der skal afstå arealer til natur, kan få andet og bedre jord i bytte, som de kan dyrke, fastslår Anders Panum Jensen.

- Vigtigt for os i forhold til en så stor indsats er også, at de indsatser der skal ske med udtagning af jord bliver multifunktionelle. Det vil sige, at der ikke kun fokuseres på klimahensyn, men at man også får tilgodeset biodiversitetshensyn, miljømål og rekreative formål, siger Anders Panum Jensen.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.

Fik minister i tale om §3-forbud og efterafgrødekrav

Fælles for §3-dyrkningsforbuddet og det fremrykkede efterafgrødekrav er, at nogle landmænd oplever det, som om de får en stor økonomisk øretæve og usikkerhed om fremtiden, lyder det fra SLF, der forleden gik til miljøministeren med urimelighederne.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.

Kommunal spildevandsudledning er vigtigt skyts i BNBO-retsopgør

De kommunale udledninger af milliarder af liter urenset spildevand direkte til det danske vandmiljø, leverer ifølge advokat Hans Sønderby Christensen en vigtig pind til BNBO'er og kommunale indsatsplaners »ligkiste«.

Kompensation kan redde forretningen

Myndighedernes økonomiske corona-hjælpepakke kan for nogle minkavlere være lige præcis den redningsplanke, der skal til, fortæller rådgiver.
Side 1 af 1852 (37029 artikler)Prev1234567185018511852Next