Vådområde indviet af minister

Et af 14 nye naturområder, der er blevet genskabt på lavtliggende landbrugsjord over hele landet, fik i går besøg af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V). Det var Kåtbæk mellem Hobro og Randers, en af de nye våde enge og genskabte søer, som gavner vandmiljøet i de indre farvande og byder på flere levesteder for vilde dyr og planter.

Landbrugsstyrelsen opkøber i disse år lavtliggende landbrugsjord, som omdannes til søer og våde enge i samarbejde med kommunerne og Naturstyrelsen.

Ved at reducere udledningen af kvælstof og fosfor bidrager vådområderne til at forbedre vandkvaliteten i søer og fjorde. Samtidigt får Danmark flere naturområder, hvor vilde dyr og planter kan etablere sig.

Ved Kåtbæk er alle dræn blevet afbrudt, grøfterne fyldt og pumpeanlægget fjernet, så vandet nu igen overrisler det meste af de 46 hektar tidligere marker, der ligger omkring bækken. For at øge effekten og langtidssikre tilbageholdelsen af kvælstof har man uddybet den centrale del af projektområdet, hvorved der er etableret en permanent sø med en dybde på 1,5 meter.

Læs også