Gør kartoflerne en tjeneste med planteanalyser

Kartoflerne står godt efter de seneste ugers regn, men planteanalyser udtaget af BJ-Agro afslører, at flere marker mangler blandt andet kalium og magnesium.

Kartofler har meget specifikke krav til næringsstoffer. De skal have den rigtige næring i de rigtige mængder for at trives bedst muligt og derved give det størst mulige udbytte. Og selvom markerne står rigtig flot lige nu, er det stadig vigtigt at sikre planternes sundhed. Det fortæller Benny Jensen, direktør i BJ-Agro. 

- Der skal selvfølgelig beskyttes mod skimmel, bladplet og diverse skadedyr. Men det er mindst lige så afgørende for et godt udbytte at sikre, at planterne er i topform i forhold til næringsindhold, siger Benny Jensen. 

Et redskab til at kontrollere, om kartoflerne mangler næringsstoffer, er planteanalyser. Det foregår ved, at landmanden eller rådgiveren udtager planteprøver i marken, som derefter sendes til analyse i et laboratorium. Ud fra analysen kan det tolkes, hvilke næringsstoffer afgrøden eventuelt mangler. 

- Med planteanalyser sikrer vi, at vi hverken tildeler for meget eller for lidt. Det er godt både for bundlinjen, afgrøden og for miljøet, da det sikrer effektiv gødningsudnyttelse og størst muligt udbytte. 

Mangel på flere næringsstoffer

BJ-Agro tilbyder at udtage og analysere planteprøver, og ifølge Benny Jensen var tendensen i prøveresultaterne sidst i juni, at en del marker manglede næring. 

- Cirka en tredjedel af prøverne lå lavt i kalium, halvdelen havde lavt magnesiumindhold, og to tredjedele af prøverne lå, som forventet, lavt i bor, fortæller Benny Jensen.

To uger senere havde 70 procent af markerne et lavt kaliumindhold, Magnesium var på samme niveau og bor-problemerne var steget til hele tre fjerdedele af markerne. Samtidig begyndte prøverne også at afsløre andre problemer. 40 procent af markerne havde et lavt indhold af zink og 25 procent havde et lavt indhold af fosfor.

- Kartofler bruger kalium og magnesium i store mængder, for eksempel til topvækst, men det tørre vejr i forår og forsommer har vanskeliggjort røddernes optagelse. Det er en mangel, der på dette tidspunkt i væksten ikke kan repareres fuldt ud, men med bladgødskning med eksempelvis Flex Bladkali og Flex Bladmagnesium med bor, kan planternes vækst bedre holdes i gang. Derved forhindres for tidlig afgroning og udbyttetab, især i sene kartofler til blandt andet stivelse, chips og pommes-frites, fortæller Benny Jensen og fortsætter: 

- At zink og fosfor begynder at vise sig i prøverne nu, skyldes blandt andet, at rodvæksten er ved at være afsluttet i mange kartofler, og disse næringsstoffer derved bliver meget svære at optage gennem jorden. Her kommer bladgødningen også som en rigtig god hjælper – for eksempel Flex Bladfosfor og Flex Mikro Kartoffeltilvækst med blandt andet zink og bor.

hka

Læs også