L&F Centrovice og Assens Kommune danner fælles klimafront

Assens Kommune og landboforeningen L&F Centrovice har indgået det første fynske klimapartnerskab af sin slags på landbrugsområdet. Med partnerskabet vil parterne samarbejde om at reducere udledningen af drivhusgasser fra landbrugsområdet og om at gennemføre projekter, som øger robustheden over for konsekvenser af klimaforandringerne.

For at arbejde mod Parisaftalens mål om at reducere klimaforandringer danner Assens Kommune og den fynske landboforening L&F Centrovice nu fælles klimafront med et klimapartnerskab, hvor de sammen tager et lokalt medansvar. Klimapartnerskabet er det første af sin slags omkring landbrugsområdet på Fyn og den første klimaaftale, L&F Centrovice indgår med en kommune.

- Vi er meget begejstrede for, at L&F Centrovice har valgt at indgå klimapartnerskab med Assens Kommune. I vores kommune udgør landbruget en stor del af vores erhverv, og derfor er landbruget en af de vigtigste samarbejdspartnere, hvis vi for alvor skal nedbringe udledningen af drivhusgasser og nå vores mål, siger borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen, og Dan Gørtz, formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune, tilføjer:

- Vi er en af de førende kommuner, når det handler om at etablere vådområder, som både reducerer klimabelastningen og hjælper med at sikre mod klimaforandringer. Vi har allerede et stærkt samarbejde med landbruget og lodsejerne omkring projekter, der gavner klimaet på det område, men med L&F Centrovice som partner i klimakampen, styrkes samarbejdet og indsatserne yderligere.

Samarbejde er vejen til klimamål

Klimapartnerskabets mål er, at Assens Kommune som geografisk område er klimaneutral og modstandsdygtig overfor oversvømmelser og andre konsekvenser af klimaforandringer senest i 2050 og derved lever op til Parisaftalens mål.

Konkret betyder det, at kommunen og landbrugsorganisationen vil arbejde målrettet for at fremme skovrejsning og udtagning af kulstofrige lavbundsjorder, at de vil øge produktion af biogas i forbindelse med landbrugserhvervet, og at de vil samarbejde om de såkaldt MUFJO-projekter (multifunktionel jordfordeling), der både medfører klimagas-reduktioner og øger robustheden over for klimaforandringer.

- Både L&F Centrovice og Assens Kommune ønsker at tage ansvar for og bidrage til at bremse klimaforandringerne, og vi er nødt til at samarbejde, for at vores indsatser får den ønskede effekt. Derfor er vi utrolig glade for aftalen med Assens Kommune, siger L&F Centrovices formand, Torben Povlsen, om klimaaftalen.

Klimapartnerskabet indgås blot to måneder efter den nye landbrugspakke blev vedtaget i Folketinget af et bredt flertal, og partnerskabet eksemplificerer et stærkt samarbejde mellem kommune og landbrug. Et samarbejde, som Torben Povlsen vil kopiere andre steder.

- Vi kommer ikke i mål, hvis ikke vi samarbejder, og derfor vil vi også med afsæt i aftalen med Assens Kommune række ud til de øvrige kommuner på Fyn for at komme i dialog om at indgå lignende samarbejder.

Klimaaftalen underskrives på lavbundsjorde

Hos lodsejer Claus Skjellerup på Hestehavegård i Tommerup udtages kulstofrig lavbundsjord for at reducere bedriftens samlede CO2-udledning. Udtagning af lavbundsjorde er et konkret eksempel på, hvordan kommunen og landbruget kan samarbejde om klimaindsatser, og Hestehavegård er dermed et af de steder, hvor man allerede nu kan se virkningen af klimapartnerskabet.

- Kulstofrige landbrugsjorder står for cirka halvdelen af den samlede udledning, der finder sted ved landbrugets dyrkning af jorder i Danmark. Samtidig er udtagningen af denne knap så dyrkningssikre jord en nem måde for landbruget at bidrage til den grønne omstilling på, og derfor er jeg glad for at kunne bidrage, siger lodsejer Claus Skjellerup, der lagde lavbundsjorde til, da klimaaftalen i dag blev underskrevet af Assens Kommune og L&F Centrovice.

I 2020 vedtog Assens Kommune en klimastrategi, hvor et af elementerne netop er at reducere CO2-udledningen gennem udtagning af lavbundsjorder samt skovrejsning. Dette er aktuelt i klimapartnerskabet med L&F Centrovice men også i det nye skov- og naturområde-projekt Holmehave, hvor 500 hektar jord bliver udtaget – herunder Claus Skjellerups kulstofrige lavbundsjord. Bag Holmehave-projektet står Assens Kommune, Vandcenter Syd og Hedeselskabet.

Fakta om klimaaftalen

I december 2015 underskrev 195 lande Parisaftalen, der sigter mod, at den globale temperaturstigning skal holdes under 2 grader

L&F Centrovice og Assens Kommune indgår nu et klimapartnerskab om at arbejde for at opnå Parisaftalens mål

Parterne arbejder for, at Assens Kommune – som geografisk område – senest i 2050 er en klimaneutral kommune og har reduceret sin CO2-udledning til netto-nul samt er robust og modstandsdygtig over for oversvømmelser og andre kommende gener fra klimaforandringer

Læs også