15 klimadage på vej til de danske landmænd

De danske landmænd får nu en oplagt mulighed for at blive klogere på deres klimaaftryk og klima-værktøjet ESGreen Tool, når der afholdes 15 klimadage rundt i hele landet fra d. 1. september 2022 til d. 31. januar 2023.

På Landbrugets klimadage vil deltagerne sammen fokusere både på klimadagsordenen i det store perspektiv, og på hvordan man kan gøre en forskel på sin egen bedrift ved hjælp af ESGreen Tool.

I løbet af foråret og sommeren valgte mange hundrede landmænd at deltage i den første række af klimadage, og nu får endnu flere chancen, da der er kommet 15 nye klimadage i kalenderen, som er placeret over hele landet fra Brønderslev i nord til Tinglev i syd og fra Præstø i øst til Lemvig i vest.

- Jeg valgte at tage til klimadag, da vi ser ind i en fremtid, hvor vi skal være mere klimabevidste om, hvilke aftryk vi sætter på vores landbrug, og der er også mange af vores interessenter, som har en holdning til det. Dagen gav både inspiration til den nuværende drift og til fremtidig drift, og så fik vi en god introduktion til klimaværktøjet ESGreen Tool, siger griseproducent Kasper Thing Andreasen.

Hensyn til klimaet er i høj kurs

Klimadagene og landbrugets klimaværktøj ESGreen Tool er skabt i et samarbejde mellem Seges Innovation, Forenet Kredit og Nykredit.

- Det glæder mig, at de danske landmænd får mulighed for at suge ny viden og inspiration til sig på de kommende klimadage. Der er ingen tvivl om, at der bliver efterspørgsel på landbrug, der tager hensyn til klimaet – både fra kunder, samfund og finansielle partnere. Nykredit er den største udlåner til landbruget, og derfor er vi meget glade for, at klimadagene kan hjælpe landmændene i en mere klimavenlig retning, siger landbrugsdirektør Poul Erik Jørgensen fra Nykredit.

Konkurrencedygtige og miljøvenlige landbrug

Fra Forenet Kredits side er der også store forventninger til de kommende klimadage.

- I Forenet Kredit er vi selvfølgelig glade for interessen omkring ESGreen Tool og klimadagene, og vi håber at se en masse landmænd til de kommende arrangementer i hele landet. Vi valgte at medfinansiere ESGreen Tool og klimadagene, så alle landmænd i Danmark kunne få mulighed for at arbejde databaseret og syste-matisk med en grøn omstilling af den enkelte bedrift, siger vicedirektør Karsten Beltoft fra Forenet Kredit.

- Vi tror på, at det vil føre til et både mere miljøvenligt og konkurrencedygtigt landbrug, og bidrage til Dan-marks mål om at reducere udledningen af CO2, slutter han.

De 15 klimadage:

 • SLF, Svinerådgivningen og Syddansk Kvæg i Vojens d. 1. september
 • Fjordland i Lemvig d. 29. september
 • Djursland Landboforening i Rønde d. 4. oktober
 • Velas i Hinnerup d. 10. oktober
 • Agrovi i Præstø d. 12. oktober
 • Velas i Vissenbjerg d. 13. oktober
 • Landbrugsrådgivning Syd i Skærbæk d. 31. oktober
 • LHN i Tinglev d. 8. november
 • Landbrugsrådgivning Syd i Svendborg d. 16. november
 • LandboNord i Brønderslev d. 17. november
 • Østdansk Landboforening i Rønnede d. 21. november
 • Fjordland i Thisted d. 24. november
 •  Sagro i Billund d. 18. januar
 • Landbrugsrådgivning Syd i Grindsted

Læs også