Biogas:: Hirtshals Havn bliver knudepunkt for lagring af CO2

Der er et enormt klimapotentiale i den aftale, som syv virksomheder har underskrevet om transport og lagring af CO2 fra biogasanlæg i Nordjylland.

Lagring af CO2 er en væsentlig del af løsningen på klimaudfordringerne, og nu tager Ineos Energy, Wintershall Dea, Hirtshals Havn, Biocarb Solution, Evida, Blue Water Shipping og Greenport North et stort skridt mod realiseringen af et visionært projekt.

Partnerne har indgået en aftale om at undersøge muligheden for at etablere transport af CO2 fra biogasanlæg i Nordjylland, midlertidige lagringsfaciliteter på Hirtshals Havn og udskibning til Nordsøen, hvor CO2en pumpes ned i undergrunden.

Projektet kaldes Greenport Scandinavia og partnerne vil i første omgang transportere opfanget CO2 fra lokale biogasanlæg til Hirtshals Havn, hvorfra det udskibes til lagring i tomme oliefelter i Nordsøen. Samarbejdet indebærer desuden undersøgelse af mulighederne for etablering af Europas største CO2-hub på havnen i Hirtshals.

Kæmpe potentiale

Projektet er det første af sin art i Danmark, og da der er tale om biogen CO2, altså CO2 fra biologiske materialer, vil man opnå negative emissioner, som kan udgøre et væsentligt bidrag til opnåelse af de danske klimamål om 70 procent reduktion af drivhusgasudledninger i 2030.

- Biogas har et stort potentiale i forhold til at fortrænge fossile brændsler, og med lagring af den biogene CO2 kan vi endda opnå negative emissioner. Da det blandt andet er gylle fra husdyrhold, der indgår i produktionen, kan vi ved at kombinere biogasproduktionen med lagring af CO2 samtidig undgå en del udledninger fra landbruget, siger direktør Carsten Joest Nielsen fra Biocarb Solution.

I første omgang er målsætningen fangst af op til 100.000 ton biogen CO2 årligt fra nordjyske biogasanlæg allerede fra 2024/25. CO2en transporteres til Hirtshals Havn og med skib til Siri-området i den danske del af Nordsøen, hvor den lagres i tomme oliefelter gennem Greensand-projektet.

Ambitionerne øges

På sigt er det ambitionen at øge mængden af CO2, der transporteres og lagres, betydeligt over tid og etablere Europas største hub for CO2-lagring og udskibning til felter i Nordsøen med udgangspunkt i Hirtshals Havn. Havnen er ideelt placeret i forhold til lagringsfelter i Nordsøen og modtagelse af CO2 og vil dermed blive et stort, grønt knudepunkt for mellemlagring og udskibning af CO2 for både danske og udenlandske CO2-udledere. Der er således et stort potentiale for vækst og udnyttelse af stordriftsfordele.

Direktør Per Holm Nørgaard, Hirtshals Havn, peger på, at havnens udvidelsesplaner gør det oplagt at lagre og udskibe CO2 fra Hirtshals.

- Vi arbejder allerede målrettet med planer om udvidelse af Hirtshals Havn, og i den forbindelse passer lagring og udskibning af CO2 til Nordsøen perfekt ind i vores strategi. På sigt kan etableringen af en CO2-hub i Hirtshals bidrage til løsning af klimaudfordringerne, og vi ser et stort potentiale i det samarbejde, vi har indgået med de øvrige partnere, siger direktør Per Holm Nørgaard fra Hirtshals Havn.

Partnerne bag aftalen vil undersøge muligheden for at etablere den nødvendige infrastruktur i form af eksempelvis rørledninger til transport af CO2 fra Danmark og andre dele af Europa til Hirtshals.

Faktaboks om CO2-lagring

De forskellige trin i CO2-lagring.

CO2 fanges:

CO2 kan fanges på mange måder. Det er mest effektivt at fange det der, hvor der er en stor og stabil forsyning af CO2. Eksempelvis ved udledere som biogasanlæg, industri, energiproduktion eller forbrændingsanlæg.

CO2 gøres flydende:

Den indfangede CO2 gøres til en flydende væske. Det kan ske ved både opvarmning, komprimering og nedkøling.

CO2 transporteres:

Den flydende CO2 transporteres med skib fra Hirtshals til lagringsområderne i Nordsøen.

CO2 lagres i undergrunden:

Flydende CO2 sendes ned i sandstensreservoiret cirka 1.800 meter nede i undergrunden via CO2 brønde.

CO2-lageret monitoreres:

Felterne til CO2-lagring i undergrunden er gennemscreenet over en lang årrække, og der udvikles nye og banebrydende teknologier til monitorering af CO2-lagringen.

Kilde: Ineos Energy

Læs også