Nyt klimaprojekt skal hjælpe landmænd i Favrskov med at måle og nedbringe deres klimaaftryk

Landboforeningen Kronjylland og Favrskov Kommune er gået sammen om et nyt klimaprojekt, der skal belyse udfordringer og muligheder ved reduktion af klimabelastningen. Projektet skydes i gang med et opstartsmøde den 3. januar, hvor alle kommunens landmænd er inviteret.

Dansk landbrug skal nedbringe udledningen af drivhusgasser med 55-65 procent frem mod 2030. Derfor sætter Landboforeningen Kronjylland og Favrskov Kommune nu gang med at belyse, hvor udledningerne konkret stammer fra, og hvad der kan gøres ved dem. I sidste ende skal projektet føre til realistiske løsninger, der kan reducere landbrugets klimabelastning.

Borgmester i Favrskov, Lars Storgaard, glæder sig til at komme i gang med projektet, og han håber, at mange af Favrskovs landmænd vil være med.

- En grøn omstilling af landbruget er ikke noget, man bare lige løser med et trylleslag, men hvis vi bruger nogle gode værktøjer og arbejder tæt sammen, så er jeg sikker på, at vi kan komme rigtig langt.

Med en pulje på 625.000 kroner kickstarter klimaprojektet indsamling af viden hos udvalgte landbrugsvirksomheder i Favrskov Kommune. Pengene går blandt andet til at medfinansiere det digitale klimaværktøj, ESGreenTool, der installeres hos udvalgte landbrug. Værktøjet kan beregne enkelte bedrifters aftryk og vise, hvordan ændringer af eksempelvis foder, gødning og nye teknologier kan påvirke klimaaftrykket.

Klimaprojektet strækker sig frem til 2024.

Rådgivningsforløb deler erfaringer

Udover at få adgang til klimaværktøjet, modtager landmændene også et rådgivningsforløb fra rådgivningsvirksomheden Velas.

- Det er tæt på umuligt at gennemføre den grønne omstilling, hvis landmændene ikke kan måle på deres egne virksomheder. Med klimaprojektet her får flere styr på deres klimaregnskab, og samtidig samler projektet den viden, der skal til for, at vi i fællesskab kan formulere, hvordan fremtidens landbrug skal se ud og komme på forkant med landbrugets nye klimakrav, siger Christian Jensen, gårdejer og formand for Landboforeningen Kronjylland.

Det er tæt på umuligt at gennemføre den grønne omstilling, hvis landmændene ikke kan måle på deres egne virksomheder. Med klimaprojektet her får flere styr på deres klimaregnskab, og samtidig samler projektet den viden, der skal til for, at vi i fællesskab kan formulere, hvordan fremtidens landbrug skal se ud og komme på forkant med landbrugets nye klimakrav

Christian Jensen, formand for Landboforeningen Kronjylland

Erfaringerne fra rådgivningsforløbet vil blive delt mellem deltagerne i projektet og kommunerne i samarbejdet.

Viden giver anledning til handling

Som resultat af projektet udarbejdes en samlet rapport, som parterne ser på i fællesskab.

Den nye viden skal skabe et bedre vidensgrundlag og bringe landbrugsvirksomhederne, Favrskov Kommune og Landboforeningen Kronjylland tættere på hinanden i deres fælles arbejde med den grønne omstilling.

- Det er enormt vigtigt, at Favrskov Kommune aktivt bidrager til at finde de grønne tiltag, som der jo er så meget brug for. Danske landbrugsvirksomheder har potentiale til at reducere klimabelastningen, men de kan ikke gøre det alene, siger Christian Jensen.

Præsentation af projektet samt udlevering af tilmeldingsblanket med navn og samtykke foregår den 3. januar ved Velas i Søften.

ESGreenTool

ESGreenTool er et IT-værktøj, der blandt andet beregner udledningerne af klimagasser for en hel landbrugsproduktion opgjort på CVR nr.

Beregningerne i klimaværktøjet bygger på den enkelte bedrifts egne data.

Værktøjet er udviklet af forsknings- og udviklingsorganisationen Seges Innovation.

Med værktøjet kan den enkelte landmand beregne den aktuelle klimabelastning på landbrugsbedriften som antal CO2-ækvivalenter for hele bedriften – herunder også fordelingen af metan, CO2 og lattergas. Samtidig giver det et overblik over de CO2-reducerende virkemidler, som har den største effekt.

Klimaopgaven i landbruget

Ifølge Det Nationale Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet stod landbrugssektoren i 2017 for 22,4 procent af den totale drivhusgasemission målt i CO2-ækvivalenter.

Aftaleparterne bag landbrugsaftalen fra oktober 2021 har en fælles ambition om, at udledningen af drivhusgasser for land- og skovbrugssektoren skal reduceres med 8 millioner tons CO2e i 2030 under hensyntagen til principperne i klimaloven.

Læs også