Nyt partnerskab for mere klimavenligt landbrug

Usædvanligt vestjysk partnerskab mellem kommune, landbruget og banker skal føre til mere klimavenligt landbrug

Midt i debatten om en eventuel CO2-afgift på landbruget har Ringkøbing-Skjern Kommune og pengeinstitutterne Skjern Bank, Vestjysk Bank og Ringkjøbing Landbobank indgået en projektaftale med landboforeningen Vestjysk, om at lave klimaregnskab hos 30 landmænd.

Tiltaget i projektaftalen vil give en afgørende klimabaseline og indeholder forslag til klimareducerende tiltag.

Frem mod udgangen af 2025 skal »Projektaftale om klimaberegninger i landbruget i Ringkøbing-Skjern Kommune« resultere i klimaberegninger, som på bedriftsniveau hos 30 kvæg- og griseproducenter skal give landbruget en bedre indsigt i, hvor deres klimabelastning ligger - og værktøjer til at reducere udledningen af klimagasser.

Aftalen kommer på baggrund af Ringkøbing-Skjern Kommunes klimahandlingsplan og klimapartnerskabsaftale med landboforeningen Vestjysk, og klimaberegningerne skal i detalje vise klimaaftrykket på de enkelte bedrifter.

Fokus på bedriftsudledninger

Herudover skal Vestjysk vejlede om, hvilke tiltag den enkelte landmand kan tage for at reducere sin bedrifts udledning af klimabelastende gasser som for eksempel CO2 og metan.

- Projektet bidrager med en mængde konkret data fra landbruget, som vi hidtil kun har kunnet lave kvalificerede gæt på. Udover at tilbyde udvalgte bedrifter en afgørende baseline at måle og beregne deres klimapåvirkning ud fra i de kommende år, hjælper projektet dem også til at se, hvor det er, det batter mest at sætte ind med klimareducerende tiltag, siger projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommune, Henrik Westerby.

Vigtigt erhverv

Landbruget er et af de væsentligste erhverv i Ringkøbing-Skjern Kommune, og står da også for 79 procent af udledningen af drivhusgasser i kommunen.

Derfor har Ringkøbing-Skjern Kommune, der har en ambition om at være klimaneutral i 2050, en stor interesse i at hjælpe landbruget til at reducere sin klimapåvirkning - og i at fremtidssikre erhvervet:

- Vi har nogle klimamål, vi skal opnå, men vi har også taget initiativ til projektet her, fordi vi ønsker at sikre forsat stor fødevareproduktion i kommunen - og vel at mærke fødevarer af meget høj kvalitet og med et af de mindste klimaaftryk i verden, siger borgmesteren Hans Østergaard og tilføjer:

- Jeg er faktisk stolt af, at vi, landbruget, landboforeningen og bankerne går sammen om tiltag til at sikre målet om reduktion af CO2 udledningen.

Landbruget er en del af løsningen

Også i Vestjysk er bestyrelsesformand Jacob Spangsberg glad for, at landboforeningens klimapartnerskab med kommunen nu bliver udvidet til også at omfatte de tre lokale banker. Og så er han enig i, at den grønne omstilling også skal ske i landbruget:

- Vestjysk har indgået en klimapartnerskabsaftale med kommunen, fordi landbruget er en stor del af løsningen. Vi vil alle det bedste for vores fremtid, og derfor kommer vi til at sætte fokus på, hvor vi hver især kan gøre den største forskel på de enkle bedrifter, siger Jacob Spangsberg.

Læs også