Indtjeningen udfordres af hastige prisforskydninger

Sagros økonomirådgiver Keld Dieckmann giver hver måned en status på udviklingen i den økologiske mælkeproduktion, og ud fra sin erfaring og kendskab til andre markeder også et bud på den nærmeste fremtids priser. Beregningerne tager udgangspunkt i en modelejendom på 190 årskøer med 256 hektar.

Af Keld Dieckmann, økonomirådgiver, Sagro

En stigning i aconto-mælkeprisen på 3,7 øre for oktober 2021 er hårdt tiltrængt, da indtjeningen igen forringes fra september til oktober. Der skal en stigning i mælkeprisen for oktober 2021 på cirka 9 øre til at kunne eliminere de stigende foderpriser. Dertil kommer, at høstudbytterne i korn og protein ser ud til at blive noget lavere end tidligere års høst.

Grovfoderudbytterne for året kendes ikke endnu, så det er på nuværende for tidligt at sige noget om, hvor meget dette presser indtjeningen i 2021/22. Derimod er det mere sikkert, at de hastigt stigende energipriser vil presse indtjeningen markant, såfremt der ikke er sket dækning via langvarige kontrakter.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at strøm fra Norge, der traditionelt har givet lave elpriser i Danmark, er under hastig forandring, især efter fuld ibrugtagning af det nye 1.400 MW-kabel pr. oktober 2021 mellem Norge og Storbritannien, der kan forsyne 1,4 millioner husstande med el samt et 1.400 MW-kabel mellem Norge og Tyskland, der blev taget i brug primo 2021.

Dødt kornmarked

Konsolideringen for oktober 2021 ender på 334.000 kroner og nærmer sig hastigt lavpunktet i februar 2021 på 209.000 kroner.

Det økologiske kornmarked ligger »dødt« på nuværende. Der er ikke den store lyst til hverken køb eller salg, og det er derfor for tidligt at sige noget om, hvorvidt markedet har fundet sine egne ben.

Proteinpriserne presses yderligere, da forsyningssituationen umiddelbart vurderes mere presset nu end tidligere grundet en mindre høst og uden udsigt til en snarlig ændring.

En god egen proteinforsyning er dermed altafgørende for indtjeningen på de enkelte bedrifter. DB pr. årsko lander for september på cirka kroner 13.500, og forskellen mellem mælkepris og nulkonsolideringsprisen pr. kg EKM ligger nu på cirka 42 øre.

Læs også