Harer og grønne spor

Vegetationen på de kortklippede arealer overvintrer bedre, og yder således et afgørende og bedre fødegrundlag igennem vinteren.

Kortklippet grønt græs er et super godt terrænplejetiltag for at sikre gode levebetingelser for markens vildt. Særlig harer, men også andre vildtarter, nyder godt af det. Er græsset tilsået med kløver, kællingetand, lucerne og cikorie, er det ekstra godt.

Vi ved, at harer risikerer at sulte fra maj og igennem vækstsæsonen, hvis der ikke findes arealer med kortklippet græs, men faktisk er arealerne også medvirkende til, at der findes gode fødemuligheder igennem vinteren, men det kræver det rette pleje nu.

Det er ikke bare harer, men også hjortevildt, småfugle og hønsefugle, der nyder godt af, at der er friske skud af græs og forskellige urter, der gror vegetativt. Og det er altså ikke bare i vækstsæsonen, at kortklippet græsstriber og/eller arealer yder et godt fødegrundlag for vildtet.

Er der etableret arealer med græs, er det en rigtig god idé at holde dem korte her sidst på vækstsæsonen, fordi græsset er i vækst langt ind i efteråret. Vejrlig kan i sagens natur påvirke det, men ofte er vi tæt på slutningen af oktober, før græsset stopper med at være i vækst.

Bedre fødegrundlag

Vegetationen på de kortklippede arealer overvintrer også bedre, og yder således et afgørende og bedre fødegrundlag igennem vinteren og frem til foråret, end hvis de ikke blev holdt kortklippede.

Der er ganske enkelt højere sukkerindhold i de friske skud, og dermed har de en bedre fødeværdi for vildtet igennem vinteren, fordi det er mere resistent overfor frost, og det er let omsætteligt for vildtet.

Findes der ikke allerede etablerede arealer med kortklippet vegetation, kan det nås endnu. Måske kan der slås en stribe eller et skævt hjørne, som kan holdes kortklippet her i slutningen af vækstsæsonen, så den naturlige vegetation spirer frem og efterfølgende holdes kortslået, inden vækstsæsonen slutter.

Måske er der en bræmme langs med et skovstykke, hvor afgrøden står dårligere end på resten af marken, som kan udnyttes.

Læs også