Ny bog om pioner inden for kornhandel

En ny bog om en pioner inden for grovvarehandel i Danmark er netop udgivet med fokus på én af de største pionerer Knud Juby Smith.

En ny bog med titlen: »K. Juby Smith, en pioner indenfor dansk kornhandel og landbrug« samt undertitlen: »stifter af K. Juby Smith’s Legat, Nielsen & Smith A/S og A/S Taarnholm« er blevet udgivet.

Allerede da Knud Juby Smith var 25 år, fik han i 1920 eneret på forhandling af kornsorter fra den svenske forædlingsstation Svalöf i Danmark. Det skabte grundlaget for, at Smith tidligt var med i front med at udarbejde regler for dyrkning, oparbejdning og handel med kvalitetskorn, det vil sige såsæd, maltbyg og brødkorn, som fik stor udbredelse i Danmark.

Knud Juby Smith bliver i bogen betegnet som en spændende personlighed, som var forud for sin tid.

Fra Vendsyssel til Lolland

Knud Emil Juby Smith blev født i Pandrup, Vendsyssel, 6. januar 1895. Han gik ud af Aalborg Katedralskole i 1912 og blev elev hos Peder P. Hedegaard, som dengang var godt i gang med at opbygge sin korn- og foderstofforretning i Nørresundby.

Efter elevtiden videreuddannede Knud Juby Smith sig i Hamborg, Bremen, Randers og Nakskov, inden han etablerede sig som korngrossist i Nakskov, hvor han fik flere af de lollandske godser som kunder.
    
Kornfirmaet Nielsen & Smith blev stiftet i 1928, da Knud Juby Smith gik i samarbejde med en anden kornhandler, Feodor Nielsen, Nykøbing Falster, som havde import af stamsæd af Petkus-rug fra Tyskland.

De to korngrossister havde det erklærede mål at bringe landets såsæd op på et højere kvalitetsniveau samt at gøre dansk maltbyg kendt på internationalt plan. Og det lykkedes blandt andet med eksport af såsæd til de fleste lande i Europa. I bogen bliver der også skrevet om arbejdet med at få indført officielle afprøvninger og kontroller med og retningslinjer for kvalitet af sædekorn, maltbyg og brødkorn, som i dag er en selvfølge.

Midt i 1930’erne købte Knud Juby Smith sammen med andre godset Taarnholm ved Korsør Nor. Godset blev blandt andet brugt til forsøgsgård. Det blev i 1949 overtaget af Knud Juby Smith, som boede der til sin død i 1972. Ud over kornforsøgene blev Taarnholm også kendt for dyrkning og tørring af lucerne.

Du kan også læse om hovedkontoret og pakhuset i Glostrup, som brændte i 1976.

Legatuddeling

Bogen er skrevet og redigeret af tidligere direktør hos Nielsen & Smith – og efterfølgende hos Taarnholm – Ivan Skovby Jørgensen i samarbejde med journalist og redaktør Kitt Andersen. Bogen rummer en del billeder og illustrationer og beskrivelser af konkurrence, modsætninger og personer i branchen.
 
Bogen er på 266 sider og kan blandt andet købes ved at rette henvendelse hos K. Juby Smith’s Legats sekretariat. 

 

Læs også