Herregårde og kunst i 1800-tallet

Den 1. december udkom bogen Herregårdshistorie 19 med temaet kunsten og herregårdene 1830-1890.

Herregårdshistorie 19 belyser de komplekse, fængslende og til tider overraskende forbindelser, der udviklede sig mellem kunsten og herregårdene i perioden 1830-1890, hvor godsejere blandt andet spillede en betydelig rolle som mæcener.

Inden for kunsten omfatter perioden den veletablerede guldalder cirka 1830-1850 og nationalromantikken i anden halvdel af 1800-tallet. For herregårdenes vedkommende var tiden præget af økonomisk fremgang, men samtidig med tab af økonomiske og politiske privilegier for godsejerstanden.

Igennem fem fagfællebedømte artikler ses nærmere på tendenser og udviklinger i forholdet mellem kunsten og herregårdene i perioden 1830-1890, selskabeligheden og kunstnerne på Nysø omkring 1860, landskabsmaleren C.A. Kølle og herregårdene, historiske rekonstruktioner på Ravnholt og familiekuratering på Hvedholm.

Ud over artiklerne om kunsten og herregårdene rummer Herregårdshistorie 19 en række artikler om andre herregårdshistoriske emner. Man kan blandt andet blive klogere på antikke elementer i indretningen på Gammel Estrup og restaureringen af Det Blå Tårnværelse samme sted, Fussingøs herregårdslandskab, museumsoplevelser for unge med udviklingshandicap samt den nationale temadag Herregårdenes Dag.

Herregårdshistorie er udkommet årligt siden 2006, og er i dag forum for den aktuelle forskning og formidling af de danske herregårdes historie. Artiklerne i Herregårdshistorie er skrevet af historikere, etnologer, arkitekter, kunsthistorikere, konservatorer og andre med en faglig interesse i herregårde. Herregårdshistorie henvender sig til alle med interesse for herregårde og dansk kulturarv.

Herregårdshistorie 19 er udgivet af Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum med støtte fra Civilingeniør Knud Nørgaard og hustru Grethe Nørgaards Fond, Farumgaard-Fonden og Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks’ Fond.

Læs også