Kan skolemad føre til en ny generation af sunde børn?

I øjeblikket kan eleverne i 1. og 2. klasse på 12 udvalgte folkeskoler spise gratis, økologisk skolemad. Det sker som led i forskningsprojektet Generation Sunde Børn.

Projekt Generation Sunde Børn løber frem til 2026, og forskerne fokuserer både på, hvordan mad, bevægelse, søvn og skærmvaner påvirker børnenes liv, skriver Økonu.

Undersøgelsen af skolemadens indvirken sker i samarbejde med Øjn ApS, der er et skolemadsfirma, som sidste år blev etableret af to af pionererne bag måltidskasseproducenten Aarstiderne.

- Da Københavns Universitet sidste år henvendte sig og spurgte, om jeg ville være samarbejdspartener og levere skolemad til projektet, følte jeg det nærmest som en borgerpligt, siger Søren Ejlersen, medstifter af Aarstiderne til mediet.

I tidens løb er der blevet foretaget adskillige forsøg i hele landet, både på privat og kommunalt niveau, med at implementere skolemadskoncepter. Disse forsøg har ofte fokuseret på store centralkøkkener eller dyre køkkenfaciliteter på skolerne, men udfordringer som økonomi og mangel på opbakning fra forældre har typisk været betydelige hindringer.

Mangel på politisk vilje

- Skolemad er et område, hvor der har manglet politisk vilje, og jeg ser det som en sindssygt spændende mulighed at være med til at udvikle et bæredygtigt skolemadskoncept, siger Søren Ejlersen.

Øjn stræber efter at udvikle et koncept, der er omkostningseffektivt i både etablering og drift, samtidig med at det opretholder høj kvalitet. Alle måltider gennemgår ernæringsberegninger og består af 80 procent plantebaserede ingredienser, mens alle råvarer undtagen fisk er økologiske.

Søren Ejlersen har en stærk tro på, at eksponering for sund og velsmagende mad i skolen vil forme børnenes madvaner og modtagelighed for sund kost gennem hele deres liv. Han ser det som værdifuldt, at Øjn-skolemaden fremmer fællesskab og inklusion ved at opfordre eleverne til at spise sammen i faste grupper på fire-fem elever.

Der bliver desuden afsat ekstra tid til spisning, hvilket skaber en mere rolig frokostperiode.

Da det er dyrt at etablere fuldt udrustede køkkener ude på skolerne, og økonomien er nødt til at hænge sammen, har Øjn Skolemad udviklet et madkoncept uden komfur. Skolerne kan så nøjes med at indrette små effektive anretter-køkkener, som har et par ovne.

Projektet

Generation Sunde Børn er et dansk forsknings- og lokalsamfundsprojekt, som har til formål at undersøge, hvordan man kan skabe sunde og trivselsfyldte børneliv.

Kernedelen er et stort interventionsforsøg, der strækker sig over to skoleår, og berører livet for omkring 2.200 børn, der starter i 1. og 2. klasse i august 2023 på 23 udvalgte folkeskoler.

På de 12 indsatsskoler og i de omgivende lokalsamfund vil der være indsatser inden for skolemad, bevægelse, søvn og skærmvaner og laves en række målinger på børnene. På de 11 sammenligningsskoler vil der ikke være indsatser, men der vil blive gennemført de samme målinger til sammenligning af effekter.

Projektet er et samarbejde mellem fire forskningsinstitutioner:

  • Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet

  • Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet

  • Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet

  • Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Frederiksberg og Bispebjerg Hospital

Projektet er støttet med 80 millioner kr. af Novo Nordisk Fonden.

Læs også