Der er mere protein og forbedret økonomi i seks slæt græs

Der er ikke alene mere protein at hente ved at tage flere slæt græs, der er også et øget dækningsbidrag på 1.550 kroner pr. ko. Det viser tal fra en økologisk malkekvægsejendom i Himmerland, som fra 2019 til 2020 gik fra fem til seks slæt.

Et af temaerne på LandboNords kvægårsmøde tidligere på ugen var at dyrke mere protein, blandt andet ved at øge sin slætstrategi.

- Ved en fire-slæts-strategi kan man lave cirka 1.600 kg protein pr. hektar, og ved at gå op på enten fem eller seks slæt får man helt sikkert noget mere protein, sagde kvægrådgiver Bjarne Kjærgaard og henviste til tidligere Landsforsøg.

Han gjorde dog opmærksom på, at man altid kan diskutere, hvor mange foderenheder man får ekstra, især når man snakker seks slæt, men at der vil være mere protein at hente.  

Fra fem til seks slæt

Bjarne Kjærgaard og kollegaen Knud R. Jensen, som er kvægrådgiver og planteavlskonsulent, viste et eksempel fra en økologisk ejendom i Himmerland, som tager slæt på cirka 100 hektar jord. Her er der 34 procent blanding 22, 27 procent blanding 35, 27 procent blanding 45 og 12 procent blanding 44.

I 2019 tog den himmerlandske ejendom fem slæt græs, og i 2020 tog de seks slæt. Analysetallene er blevet sammenlignet, og blev præsenteret på årsmødet.

- 2020 var et udfordrende år med generelt alt for lidt protein i de første tre slæt, sagde Bjarne Kjærgaard, inden han gennemgik tallene.

Første slæt viste 16 procent råprotein i 2020 mod 11 procent året før. Dog med et markant lavere udbytte i 2020.

Ved andet slæt så man samme tendens med et højere proteinindhold i 2020 og et lidt lavere udbytte.

Kvalitet i tredje slæt

Tredje slæt viste både et højere udbytte og mere protein.

- Ved at gå fra en fem- til en seks-slætsstrategi i 2020 kan man se, at kvaliteten i tredje slæt 2020 er meget bedre, lød det.

Den himmerlandske ejendom viste ved fire slæt, lidt modsat, et lavere proteinindhold i 2020 sammenlignet med året før. Mens femte slæt var »tilbage« igen med et højere proteinindhold i 2020.

- Ser man på total-udbytte, er det en anelse lavere i 2020. Til gengæld er der cirka 400 kg protein mere pr. hektar, konkluderede Bjarne Kjærgaard.

Ekstra omkostninger

Ser man på økonomien i at tage seks slæt, er der en ekstra skårlægning, som koster 125-150 kroner pr. hektar, og en gang rivning, lød vurderingen.

Bjarne Kjærgaard gjorde opmærksom på, at rivningen er det, der koster mest, og opfordrede til, at man her anvender en maskinstation, som har noget ordentligt grej.

- Der skal kunne blive lagt nogle ordentlige skår sammen, især til de små anden, tredje og fjerde slæt, der så bliver, hvis man går op på en seks slæts-strategi, sagde Bjarne Kjærgaard.

Økonomi

På den himmerlandske ejendom har man gå grund af ny slæt-strategi kunnet spare et kg kraftfoder pr. ko pr. dag til 4,50 kroner. Man har valgt at bruge mere korn – et halvt kilo rug til 0,70 øre og en halv foderenhed græsensilage mere til 0,75 kroner.

- De startede allerede i slutningen af juli med at bruge af ny høst, og siden da er de steget 274 kg EKM pr. ko leveret. Det har givet 850 kroner ekstra i mælkepenge pr. ko, forklarede Bjarne Kjærgaard, og konkluderede at dækningsbidraget pr ko er blevet øget med 1.550 kroner.

Konventionel viser samme billede

De nordjyske konsulenter har prøvet at lægge de samme forudsætninger ind ved en konventionel bedrift og kan konkludere, at billedet overordnet set er det samme.

Her opnås et øget dækningsbidrag på 845 kroner pr. ko.

Der er ved strategien med seks slæt kørt hver tredje uge mellem alle slæt undtagen sjette slæt, som er taget seks uger efter femte slæt, altså midt i oktober.

teba@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 55 15 87

Resultatet af fem eller seks slæt

 

Fem slæt i 2019

Seks slæt i 2020

Total-udbytte pr. hektar

7695

7656

Total antal kg protein pr. hektar

1310

1696

Der er i 2020 opnået et højere proteinudbytte end 2019. Det er opnået ved at gå fra fem til seks slæt. (Kilde: LandboNord)

Fem slæt i 2019 og seks slæt i 2020

 

1. slæt 2019

1. slæt 2020

2. slæt 2019

2. slæt 2020

3. slæt 2019

3. slæt 2020

4. slæt 2019

4. slæt 2020

5. slæt 2019

5. slæt 2020

6. slæt 2020

Tørstof %

46,9

34,1

40,1

38,9

48,1

36,7

26,3

32,7

24,3

35,6

26,2

Råprotein

111

161

108

170

149

186

216

199

183

200

215

Kg TS pr. FEn

1,12

1,1

1,27

1,14

1,42

1,22

1,31

1,25

1,24

1,23

1,23

Udbytte FEn pr. ha

2923

1617

1789

1436

950

1534

897

933

1100

1050

1122

Kg protein/ha

363

286

245

277

199

347

254

232

249

258

296

Denn øko-bedrift i Himmerland har taget fem slæt i 2019 og seks slæt i 2020. (Kilde: LandboNord)

Læs også

Tilskudsprodukt blåstemplet af metaanalyse
Produkt reducerer den bakterielle proteinnedbrydning i vommen
Danish Crown Beef: Fortsat fokus på smittetrykket
Gratis undersøgelser for abort fortsætter i år
Nyfødt kalv dræbt af ulv
Få kalven uskadt igennem de første 14 dage