Er din kvægbedrift bæredygtig?

Kvægbrugene står over for flere udfordringer, hvor bæredygtighed bør være et centralt emne i strategien, bemærker chefkonsulent hos Landbrugsrådgivning Syd.

- De landmænd, der leverer GMO-fri mælk, indkøber pt. dyrt kraftfoder. Skal de have bedre økonomi i produktionen, så skal de tænke anderledes, og måske selv lave proteiner. Det har en række konsekvenser, fastslår Helle Rønning, chefkonsulent hos Landbrugsrådgivning Syd.

- De kvægbrug, som er under kvægudtagelsesordningen (tidl. 2,3 DE/ha), får en udfordring i 2024, hvor ordningen ophører. Skal de investere? Skal de forpagte? Skal de lave gylleaftaler? Skal de reducere husdyrhold? Der er mange forhold at overveje, både ud fra en personlig og en økonomisk betragtning, understreger chefkonsulenten.

Fra årsskiftet 2021-22 træder en frivillig brancheaftale i kraft; Stop for aflivning af kalve. Allerede nu skal landmanden tage stilling til, hvad der skal ske, hvis han inseminerer en ko og får en uønsket kalv.

- Den 1. juli 2024 forbydes fuldspalter til ungkvæg. Hvad skal der ske, hvis ungdyrene går på fuldspalter, lyder spørgsmålet?

Mange udfordringer for kvægprocenter

- Der er så mange ting i spil på et kvægbrug. Derfor er det vigtigt at få lavet den rigtige strategi for de kommende år, konkluderer Helle Rønning. Det kræver, at fagkonsulenter inddrages, både inden for planteavl, kvægbrug og driftsøkonomi samt evt. økologi. Og det kræver et tværfagligt samarbejde mellem landmanden og konsulenterne.

Fokus på bæredygtighed

- Alle virksomhedsledere bør interessere sig for bæredygtighed, lyder det fra Helle Rønning. Der er økonomi i bæredygtighed, og derfor kan det - bogstavelig talt - betale sig at fokusere på emnet.

Pengeinstitutter og kreditforeninger begynder at sætte fokus på bæredygtighed. Flere af dem tilbyder lån til bæredygtige investeringer og har fokus på bæredygtighed i kreditvurderingen.

Hos SEGES opgøres bæredygtighed i 10 temaer:

Klimapåvirkning, herunder CO2-udledning og fx Arlas mål om 30 pct reduktion i 2030.

Der er økonomi i at spare ressourcer så som foder, energi, brændstof m.v. Det bliver synligt på bundlinjen

2. Biodiversitet. En stor biodiversitet gør naturen mindre sårbar overfor visse skadedyr og sygdomme

3. Vandmiljø og vandkvalitet i vandløb, søer, vådområder, fjorde, hav og grundvand. Der er for eksempel økonomi i korrekt håndtering af planteværnsmidler. For nogle kunder er der økonomi i at indgå i lavbunds- og vådområde-projekter

4. Husdyrenes sundhed og velfærd. Der er økonomi i sunde dyr. De holder længere i produktionen, og der er færre udgifter til dyrlæge og medicin.

5. Markjordens frugtbarhed. Der er økonomi i at have en god jordsundhed. En sund jord kan fx bedre hold på vandet i tørre perioder, og bedre dræne i regnfulde perioder.

6. Optimal ressourceanvendelse. Der er god økonomi i at bruge færrest mulige inputs for at producere en enhed.

7. Økonomisk robusthed er en forudsætning for en bæredygtig bedrift. Vær opmærksom på rentabilitet ved investeringer, evnen til selvfinansiering samt polstring til at modstå økonomiske stød.

8. Ledelse. Der er økonomi i at være på forkant, at kunne omstille og udvikle samt prioritere.

9. Arbejdsforhold. Der er økonomi i at tilbyde ordentlige arbejdsforhold, følge en overenskomst og overholde lovgivning vedr. ansatte, fx arbejdsmiljø.

10. Efterlevelse af love og regler. Det er økonomi i at efterleve love og regler, samt at kunne dokumentere det. Det kan give en merpris. Fx giver Arla et tillæg for GMO-fri mælk.

Få hjælp til bæredygtigheden

Anbefalingen fra Landbrugsrådgivning Syd er, at både store og små bedrifter får hjælp til at sætte fokus på bæredygtigheden. Forudsætningen for at kunne yde en god rådgivning, er et overblik over økonomien. Der er en driftsgrensanalyse bl.a. et godt redskab.

Syddansk Kvæg tilbyder - sammen med rådgivere fra Landbrugsrådgivning Syd og Sønderjysk Landboforening – bl.a. konceptet CashCow, som er et rådgivningsforløb målrettet kvægproducenter, fortæller chefkonsulenten.

- Cash Cow er et intensivt rådgivningsforløb med tæt opfølgning, hvor der udarbejdes målsætning for mål og vision for den enkelte bedrift, forklarer hun. Ud fra dette udarbejdes en skræddersyet handlingsplan, som passer til den enkeltes muligheder, begrænsninger og medarbejderstab.

Læs også