Ting at være opmærksom på ved Salmonella-stramninger

Fødevarestyrelsen har revideret bekendtgørelsen i forhold til Salmonella Dublin. Stramningerne træder i kraft 1. juli og medfører en række ting at være opmærksom på.

Fremover kræver det både, at resultatet af tankmælksprøver samt blodprøver af kalve og opdræt er tilfredsstillende for at komme i salmonella-niveau 1. Arkivfoto

Fødevarestyrelsen indfører fra 1. juli en række stramninger, som skal lede dansk kvægbrug tættere på målet om at blive salmonellafrit.

Seges skriver, at kvægbrugere især skal være opmærksomme på følgende punkter:

Niveau 3 falder væk

Der vil fremover kun være salmonella-niveau 1 og 2. Enten anses ejendommen for at være fri for smitte med Salmonella Dublin og vil være i niveau 1 - eller ejendommen er smittet og vil være i niveau 2. Det nuværende salmonella-niveau 3 forsvinder. Det samme gør de restriktioner, der i dag er pålagt ejendomme i niveau 3, i form af særslagtning og forbud mod eksport af dyr.

Fremover vil ejendomme kun blive omfattet af de regler, hvis der er klinisk udbrud af salmonellose. Alle ejendomme i niveau 2 vil være under offentligt tilsyn.

Svære at komme tilbage fra niveau 2

Der bliver større sikkerhed for, at ejendomme i salmonella-niveau 1 reelt er fri for Salmonella Dublin. Som det er i dag i mælkeleverende besætninger, er det alene resultatet af tankmælksprøver, der afgør, om besætningen kommer i niveau 1.

Fremover kræver det både, at resultatet af tankmælksprøver samt blodprøver af kalve og opdræt er tilfredsstillende. Når prøverne opfylder kriterierne for at komme i niveau 1, skal der indsendes dokumentation herfor, før bedriften flyttes i niveau 1.

Gebyr på kontrol

Fødevarestyrelsen gennemfører gebyrbelagt kontrol i salmonella-niveau 2-ejendomme. Det første kontrolbesøg foretages, når ejendommen har været under offentligt tilsyn i 6 måneder. Derefter gentages kontrollen med 6 måneders mellemrum. Handlingsplan og fremdrift af den samt andre forhold kontrolleres. Der sanktioneres, hvis love og regler findes overtrådt.

Øget krav til prøver

Ejendomme i salmonella-niveau 2 skal tage flere prøver af kalve og opdræt, end tilfældet er i dag. Der skal fortsat tages kvartalsprøver af kalvene i alderen 3 til 6 måneder. Der skal udtages mellem 8 og 25 blodprøver, afhængig af det antal kalve, der er på ejendommen.

Efter 1. juli skal der desuden tages prøver af kvierne to gange årligt, når prøverne af kalvene er tilfredsstillende. Prøverne skal tages med et interval på 5-7 måneder. Antallet af prøver er, som ved kalvene, afhængig af, hvor mange kvier der er på ejendommen. Har du kalve eller kvier på flere ejendomme, skal der tages prøver på hver ejendom.

I dag skal ejendomme tage kvartalsprøver af kalve i mindst et år efter, at de er kommet i niveau 1. Det krav bortfalder efter 1. juli.

Større fokus på handlingsplaner

Handlingsplanerne for Salmonella Dublin-sanering kommer i fokus. Fremover stilles der krav til, at de udarbejdes i samarbejde med en dyrlæge. Derudover er det angivet i bekendtgørelsen, konkret hvad salmonella-handlingsplanen skal indeholde.

Handlingsplanen skal vurderes og eventuelt revideres minimum hver 6. måned. Fødevarestyrelsen kontrollerer, at handlingsplanen overholdes i forbindelse med kontrolbesøg.

Niveau 2 ved manglende prøver

Overvågning for Salmonella Dublin i kvægbesætningerne fortsætter som hidtil. Dvs. at alle mælkeleverende besætninger får udtaget tankmælksprøver 4 gange årligt. Ikke mælkeleverende besætninger får udtaget prøver af slagtedyr på slagteriet.

Der er fortsat et krav om blodprøver af kvier på kvieejendomme i niveau 1. Som noget nyt, kommer ejendommen i niveau 2, hvis disse prøver ikke bliver taget.

Læs også