Er din mælkeproduktion fremtidssikker?

Af Michael Lykou, driftsøkonomikonsulent, SLF

Er din mælkeproduktion fremtidssikker? Et spørgsmål, som nødvendigvis ikke fylder ret meget i det daglige, hvor man jo naturligvis passer sin produktion i de rammer, man har.

Der er bedrifter, som har let ved at sige ja til det, fordi man har en klar strategi og bygget produktionen op efter det. Andre, hvor man har løbende udvidet, efter de muligheder som har budt sig undervejs, har måske lidt sværere ved at svare et klart JA, til dette.

Bare rolig, du kan nå det endnu

Landmændenes produktion skal løbende leve op til flere regler og retningslinjer. Der kommer krav fra forbrugere og lovmæssige krav. Senest Lov om Dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven).

For at have en fremtidssikker mælkeproduktion er det altafgørende, at vi lever op til forbrugernes og samfundets krav. I den seneste dyrevelfærdslov ligger der nogle krav, som skal opfyldes i 2024(2022) eller 2034(2032).

Når der ses ind i de kommende år, er det afgørende at ens strategi er klar. I sådan en strategi bør der indgå en investeringsplan for de kommende 3-5 år, som skal tage udgangspunkt i bedriften med de fremtidige krav, der stilles til den. 


Med til at holde fokus

En investeringsplan lyder måske lidt langhåret, da fremtiden også kan være med til ændre en sådan plan. Men det er et godt stykke værktøj – både for dig som landmand, din økonomi (styring) og ikke mindst dine sparring- og samarbejdspartnere. Det er med til at holde fokus på de vigtigste investeringer, der bidrager mest til bundlinjen uanset afregningspris og andre uforudsete omkostninger, der ofte tilsidesætter eller udskyder de gode investeringer.

Helt lavpraktisk kan man selv starte på dette arbejde ved at skrive de muligheder og begrænsninger ned som bedriften har, samt at prioritere dem. Et arbejde som med fordel kan gøres i samarbejde med din kvægbrugskonsulent og/eller driftsøkonom. 

Ligesom det er vigtigt at produktionen har den rette miljøgodkendelse såfremt der er eller bliver udvidet.

Hvis disse overvejelser ikke gøres, eller er blevet gjort, kan du risikere at blive overhalet af lovgivningen og kan blive nødsaget til at begrænse din produktion.

En produktionsbegrænsning er både ærgerlig og koster penge.

Prisen på produktionsbegrænsninger er forskellige fra bedrift til bedrift, men alt andet lige vurderes det til at koste 1,25 kr. pr. EKM, svarende til et normalt dækningsbidrag.

Der kan resultere i færre indtægter til at betale de faste kapacitets og finansielle omkostninger. Og derved faldende afkast og dårligere økonomiske nøgletal, hvilket i sidste ende kan påvirke din rating i banken.

Så derfor kan det kun være at hjælpe sig selv til løbende at se på de muligheder og begrænsninger ens produktion har, løbende vurderer sin investeringsplan sideløbende med sit budget og økonomiske formåen.
 

Fakta

En fremtidssikker produktion består bl.a. af flere ting. Herunder:
•    Ordentlige staldforhold, der tilgodeser dyrenes trivsel
•    En god intern logistik på ejendommen
•    Lever op til gældende regler og lovgivning
•    Mulighed for afsætning i henhold til forbrugerefterspørgslen
•    Mulighed for gode produktionsresultater.

Denne artikel er en del af en artikelserie fra Syddansk Kvæg og Sønderjysk Landboforening, der løber hen over sommeren.
Artikelserien tager udgangspunkt i de krav til kvægstalde, som udspringer af »Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige krav til hold af kvæg«.

Læs også