Arlas kendte produkter driver salget

Covid-19 fortsatte med at påvirke produktion og forsyningskæder i første halvår af 2021, men på trods af udfordringerne leverede Arla solide finansielle resultater og salg af brandede produkter, primært i detailhandlen. Det viser selskabets halvårsregnskab for første halvdel af 2021.

Arla-koncernens samlede omsætning steg i første halvår en smule med 1,2 procent til 5,44 milliarder euro sammenlignet med 5,377 milliarder euro i første halvår 2020, primært drevet af en fortsat høj volumendrevet vækst af brandede produkter i især detailsalget på 5,6 procent på tværs af alle mejerikategorier.

Det viser selskabets halvårsregnskab.

Arla-indtjeningen – som måler den værdi, Arla skaber pr. kg. ejermælk – var på 38,6 eurocent sammenlignet med 37,0 eurocent i første halvår 2020.

Arla udbetalte aconto-mælkepris til sine andelshavere med stigninger over fire på hinanden følgende måneder. I gennemsnit var aconto-mælkeprisen på 36,0 eurocent/kg. Det er 1,6 eurocent højere end i samme periode sidste år.

Mange af Arlas andelshavere er dog fortsat udfordret af øgede produktionsomkostninger, der skyldes stigende globale priser på brændstof, energi og foder. I gennemsnit er foderpriserne steget med 13 procent pr. ko i første halvår 2021.

- Den globale efterspørgsel på mejeriprodukter var fortsat høj i første halvår 2021. Vores stærke position i detailsektoren og fokus på innovation har sammen med virksomhedens og andelshavernes robusthed sikret et solidt resultat i første halvår 2021 og gode afkast til vores ejere gennem en forbedret aconto-mælkepris, siger administrerende direktør i Arla Foods Peder Tuborgh.

Kendte mærker hitter

Stor efterspørgsel på mejeriprodukter på tværs af kategorier og en stærk driftsmæssig eksekvering gav en samlet volumendrevet omsætningsvækst for Arlas globale brands på 5,6 procent i første halvår 2021.

Som eksempel voksede Arla®-brandet med 6,9 procent og leverede en omsætning på 1.626 millioner euro drevet af subbrands som LactoFree og i »fill ‘n fuel«-kategorien.

Brands, der fremstilles på licens, klarede sig også godt. Især Starbucks-produkter der oplevede en volumendrevet vækst på 43 procent i Europa, Mellemøsten og Afrika. Der var vækst i alle markeder, men blandt andet Storbritannien og Danmark oplevede høj vækst, delvis drevet af betydelige distributionsgevinster i detail-kanaler og lanceringer af nye produkter som for eksempel Starbucks Triple Shot og Starbucks Chilled Classics Grande.

Arlas food service-forretning oplevede en markant stigning i salget i foråret, hvor hotel- og restaurations-branchen genåbnede. Salget er ikke helt vendt tilbage til sit normale niveau som følge af de langvarige globale konsekvenser af Covid-19, men forholdet mellem efterspørgslen i detailhandel og food service forventes at finde et mere normalt leje.

Den globale brandvækst understøttes af Arlas digitale strategi, som primært fokuserer på at opbygge e-handel og selskabets interne digitale marketingfunktioner og indførelse af ny teknologi på mejerierne. Omsætningen i Arlas e-handel voksede med 33 procent sammenlignet med samme periode sidste år, hvor for eksempel en tredjedel af forbrugerne i Storbritannien købte dagligvarer mindst én gang om ugen.

Positive resultater

Arlas forretning er opdelt i fire forretningsområder:

Europa-forretningen fortsatte med at levere solide resultater med en samlet omsætning på 3,2 milliarder. Brandede produkter oplevede en støt volumendrevet vækst på 2,5 procent på trods af det lille fald i food service i første kvartal 2021.

International leverede volumendrevet vækst i brandede produkter på 12,2 procent på tværs af regioner og kategorier. På grund af et valutafald i USD og højere produktions- og serviceomkostninger steg den samlede omsætning beskedent med 1,3 procent til 1.037 millioner EUR sammenlignet med 1.024 millioner euroi samme periode sidste år. De negative virkninger blev dog til en vis grad opvejet af prisstigninger.

Arla Foods Ingredients (AFI), et 100 procent Arla-ejet datterselskab, fortsatte de kvalitetsmæssige forbedringer af forretningen, og omsætningen steg således til 387 millioner euro sammenlignet med 360 millioner euro i første halvår 2020. I begyndelsen af juni indgik AFI en kontrakt med det nordirske mejeriselskab Dale Farm om levering af kvalitetsvalle og råmaterialer til at støtte udvidelsen af sin value-add-forretning.

Arlas Global Industry Sales, som er business-to-business salg af råvarer, fortsatte arbejdet med at styrke sine kunderelationer. Det øgede detailsalg betød, at salget af mælketørstof faldt fra 23,6 procent sidste år til 23,1 procent i 2021. Alligevel steg omsætningen en smule til 818 millioner euro sammenlignet med 815 millioner euro i samme periode sidste år som følge af globale stigninger i markedspriserne.

- Vi har fortsat en stærk økonomi på trods af den langvarige usikkerhed og de globale operationelle udfordringer forårsaget af Covid-19 og i første halvår 2021 fortsatte vi den effektive drift af forretningen på tværs af vores forretningsområder. Det høje inflationspres forventes dog at blive en udfordring i andet halvår, siger Arlas økonomidirektør Torben Dahl Nyholm.

Fokus på bæredygtighed

I første halvår 2021 viste de første resultater af Arlas Klimatjek – et af verdens største datasæt om mælkeproduktion – at Arlas andelshavere er blandt de mest klimaeffektive i verden med et gennemsnitligt klimaaftryk på 1,15 kg CO2e pr. kilo rå mælk. Det omfattende datasæt fremhævede også fem primære tiltag, som kan optimere mælkeproduktion på gårdene og sikre yderligere reduktioner for at nå det videnskabeligt baserede mål om en reduktion på 30 procent i 2030 og Arlas ambition om at blive klimaneutral i 2050.

Arla iværksatte også yderligere bæredygtighedstiltag i hele værdikæden i 2021, blandt andet inden for vedvarende energi, genanvendt og genanvendelig emballage og finansiering. I de første seks måneder udstedte Arla sine første grønne obligationer, som skal være med til at finansiere de grønne investeringer, mens andels-haverne sikrer et lukket energiforsyningssystem med grønne el-certifikater.

 

Inflation kan blive en udfordring

Arla forventer, at inflationen fremadrettet vil presse selskabet og andelshaverne på grund af stigende priser på brændstof, energi, emballage og foder.

- Fremtiden er fortsat usikker, og selvom vi har været gode til at håndtere de udfordringer, som Covid-19 har medført, skal vi nu være tilsvarende gode til at håndtere de kommende udfordringer og muligheder. Vi forventer at se en normalisering af efterspørgslen mellem detail og food service, som vil bringe vores detailsalg og væksten i vores brands til et mere velkendt niveau, ligesom inflationen fortsat vil være en udfordring for vores virksomhed og andelshavere, siger administrerende direktør Peder Tuborgh.

Initiativer i Arlas transformationsprogram Calcium gav besparelser før inflation på 82 millioner euro, hvilket var bedre end forventet. En betydelig inflationsstigning betød dog, at nettobesparelsen kun var på 29 millioner euro.

- I løbet af de seneste fire år har Calcium ændret den måde, vi arbejder, forbruger og investerer på i Arla, og programmet har været afgørende for at kunne sikre en konkurrencedygtig mælkepris til vores landmænd. Ved et normalt inflationsniveau ville Calcium have oversteget vores mål om besparelser på 400 millioner euro, men ser vi på hele året, vil vores besparelsestiltag sandsynligvis ikke fuldt ud opveje den væsentlige påvirkning fra det forventede inflationspres, som vil fortsætte i andet halvår 2021, siger administrerende direktør Peder Tuborgh.

Forventninger til året

Arla justerer sine forventninger til omsætningen for hele 2021 til mellem 10,6 milliarder euro og 11 milliarder euro og den volumendrevne vækst af brandede produkter til 3-4 procent. Forventningerne til årets nettoresultatandel forbliver uændrede på 2,8 til 3,2 procent af omsætningen, ligesom forventningen til en gearing ved årets udgang på højst 2,8 er uændrede.

Nøgletal for Arlas halvårsregnskab, mEUR
  1. halvår 2021 1. halvår 2020
Omsætning 5.441 5.377
Bruttoresultat 1.151 1.174
EBIT /res. før renter og skat) 252 218
Resultat før skat 211 183
Periodens resultat 172 166
Totalindkomst efter valutareg., m.v. 280 154

 

Læs også