Flere løsninger på kvægbrugets klimaudfordringer er på vej

Seges arbejder løbende på mulige klimaløsninger for at være med til at opfylde landbrugets vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050.

- Som erhverv ønsker vi at vise verden, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Og selvom for eksempel kvægproduktionen i Danmark er en af de mest klimaeffektive i verden, skal der investeres massivt i forskning og udvikling for at nå målet, og det skal blandt andet ske i samarbejde og med opbakning fra politikere, organisationer og forskningsinstitutioner, oplyser Seges på Landbrugsinfo.dk

Klimaoptimerede foderrationer til køer

En af de aktiviteter, som Seges har på klimaområdet i relation til kvæg, er blandt andet, at de sammen med Aarhus Universitet har indsamlet viden, som er blevet implementeret i DMS/NorFor. Her kan det kobles med andre oplysninger fra Kvægdatabasen og komme direkte ud til kvægbrugerne.

Værktøjet viser for eksempel, hvad det betyder for det samlede klimaaftryk (CO2-ækvivalenter), hvis man skifter græs ud med majs, eller soja med raps og andre ingredienser.

Oksekød med lavt klimaaftryk

Seges står desuden i spidsen for et stort samarbejde, der har som mål at fremavle verdens bedste bøf med det laveste klimaaftryk. Udviklingsarbejdet går blandt andet efter at fremavle dyr med bedre ressourceudnyttelse og mindre metanudledning.

Konkret analyseres der data fra 12.000 krydsningskalve. Det er en kæmpe mængde data, som også vil kunne gøre gavn på for eksempel fodrings- og managementsiden. Det sker i samarbejde med blandt andre Danish Crown, Viking, Allflex Danmark og Aarhus Universitet.

Opsamling af metan i stalden

Seges arbejder med opsamling og bortskaffelse af metan fra køerne i stalden og fra teltoverdækkede gyllebeholdere på kvæg- og svinebedrifter. Der undersøges forskellige metoder og arbejdes med forsøgsopsætning af biofilter. 

Derudover laves der en teoretisk udredning af afbrænding af metan fra teltoverdækkede gyllebeholdere. Målet er at finde ud af, hvor klimagas-økonomisk en afbrænding af metan kan blive, og hvad prisen vil være.

Seges er derudover med i et projekt »Nogas« sammen med Syddansk- og Aarhus Universitet, hvor der udvikles en bakteriehæmmende stofsammensætning for at reducere metanproduktionen i gyllen. 

Den enkelte bedrifts klimaaftryk

Seges samarbejder med Økologisk Landsforening om udviklingen af Landbrugets klimaværktøj. Formålet er at udvikle et digitalt og brugervenligt værktøj, der baseret på den nyeste viden beregner klimaaftrykket fra alle typer bedrifter - både konventionelle og økologiske og alle driftsformer.

Klimaværktøjet skal bruges til at udarbejde en klimahandlingsplan til den enkelte bedrift, hvor bedriftens nuværende udledninger og kulstofopbygning beregnes samtidig med, at der rådgives om virkemidler.

Effekten af virkemidlerne beregnes derefter, så den enkelte landmand står med en konkret og handlingsorienteret plan for bedriftens muligheder for at reducere klimaaftrykket.

Raps som metanreducerende tiltag

Fedt er et af de fodertiltag, der indtil videre med størst sikkerhed reducerer køernes udskillelse af metan.  Her forventes raps at være en rigtig god kilde som erstatning for det i klimamæssig sammenhæng udskældte palmefedt.

Seges er i gang med at løse de fodringsmæssige udfordringer, som er forbundet med det lille hårde, fedtholdige rapsfrø.

Flere metanreducerende tiltag i fodringen

Tilsætningsstoffer, som kan reducere metanudskillelsen betydeligt og give langt større reduktion end effektivitetsudvikling testes i samarbejde med Arla og Aarhus’ og Københavns Universiteter samt forskellige foderfirmaer.

I et stort samarbejde med blandt andre Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, DLG og Vilofoss er Seges med i arbejdet om at udvikle et fodertilsætningsstof af tang. Målet er at reducere køers metanudledning med 30 procent.

Seges er blandt andet involveret i den lovmæssige godkendelse af fodertilskuddet, i bæredygtigheds og økonomiske beregninger og i afprøvning af produktet i kvægbesætninger.

Tilsætningsstoffer som 3-NOP og nitrat

Derudover skal Seges i et samarbejde med Arla, DSM, Københavns Universitet og Aarhus Universitet teste fodertilsætningsstoffet 3-Nitrooxypropanol (3-NOP). 

Især tildelingen i praksis er relevant at få testet, da hver ko kun skal have omkring et gram pr. dag, hvilket formentlig stiller krav til blandeproceduren af fuldfoderet, oplyser Seges på Landbrugsinfo.

Internationale forsøg og indledende danske forsøg har vist en reduktion i metanudskillelsen på cirka 30 procent. I øjeblikket testes 3-NOP i et større forsøg på flere køer for at se, om effekten også er den samme i mere praksis-lignende forhold.

Pt. er 3-NOP ikke godkendt som fodertilsætningsstof, men forventningen er ifølge Seges, at det bliver godkendt inden for de næste par år.   

I samme projekt testes også fodring med nitrat for at sænke metanudskillelsen. Nitrat forventes at kunne reducere metanudskillelsen med 10 procent.

Seges deltager i projektet, hvor nogle af de praktiske udfordringer omkring udfordring, der mangler at blive løst, skal testes.

Udfordringen er ifølge Seges, at Nitrat øger råproteinindholdet i rationen. Og projektet skal forsøge at anvise, i hvilke rationer nitrat måske kan være velegnet som metanreducerende tiltag.

Stoffet X bliver videreudviklet

Et tredje projekt, i samarbejde med blandt andre Aarhus og Københavns Universiteter, Arla, DLG og Vilofoss søger Seges i Innovationsfonden med det formål at videreudvikle og afprøve stoffet X samt andre additiver.

Stoffet X er et tilsætningsstof til foderet, der vurderes at have et potentiale til at reducere kvægets metanudledning væsentligt. 

 

Læs også