Fem bud på en bedre bundlinje

Onsdag den 24. november danner VKST i Sorø rammen om årets stormøde for kvægproducenter, der blandt andet får en håndfuld bud på at opnå et bedre slutresultat.

KvægrådgivningDanmark inviterer sammen med Landbrug & Fødevarer Kvæg, Viking/RYK og Kvægbrugsregion Øst til stormøde med spændende faglige oplæg, og det foregår hos VKST i Sorø onsdag den 24. november.

Der indledes klokken 12 med Arla-kredsmøde for Sjælland-Nord og Sjælland-Syd, og det er forbeholdt andelshavere i Arla.

Godt et par timer senere – klokken 14.15 – indtager Yke Kloppenburg og Marlene Sparre Ibsen talerstolen, og kvægproducenterne bliver umiddelbart efter præsenteret for fem bud på en bedre bundlinje.

Det er fem forskellige aktører, som hver giver deres bud på, hvad der skal til for at skabe et bedre slutresultat. I den efterfølgende debat, hvor Kaare Larsen vil fungere som ordstyrer, kan man udfordre aktørerne. Hvad gør de for at skabe rammerne for en bedre økonomi hos kvægproducenterne?

De fem bud kommer fra Lone Hesseldal Andersen fra KvægrådgivningDanmark, Ida Storm fra Landbrug & Fødevarer Kvæg, Jan Toft Nørgaard eller Simon Simonsen fra Arla, Anders Levring fra Viking/RYK og slutteligt Yke Kloppenburg, der er formand for Kvægbrugsregion Øst, som på mødet skal foretage valg til frie mandater.

To gange tre spor

Efter en pause fortsætter kvægproducenterne i tre forskellige hold. Spor 1 handler om at få en bedre struktur på hverdagen, spor 2 er om Viking og avl, mens spor 3 drejer sig om kalvemanagement ved Calvex.

Sidst på eftermiddagen står Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg, og direktør Ida Storm for et indlæg, der hedder »Dansk Kvægbrug – hvor skal vi hen«.

Verden omkring os er i konstant udvikling – og det er den danske kvægproduktion også. Vi stiller krav til os selv, og omverdenen stiller krav til os. Det giver nye udfordringer og nye muligheder.

Med Landbrugsaftalen og den kommende reform af landbrugsstøtten, er der bestemt begge dele i sigte. Samtidig udvikler forbrugerne sig, og det tætte samarbejde i hele værdikæden er vigtigere end nogensinde.

Nye forbrugerindsigter

Klokken 18 er der spisning, og inden deltagerne igen fordeles i forskellige spor, er der præmiering af livsydelse, top-3 og endvidere også offentliggørelse af valgresultatet.

I forbindelse med aftenens tre spor kan deltagerne blandt andet høre indlæg om, hvordan næringsstofferne udnyttes bedst og få ny viden om reproduktion og smittebeskyttelse, ligesom der igen er et spor om kalvemanagement ved Calvex.

Stormødet slutter med et indlæg om de nyeste indsigter om forbrugerne, og det er Anne Kjeldsen fra Arla, som runder aftenen af med at kigge på fremtidens forbrugere - og plante-alternativerne.

Det kræver forhåndstilmelding at deltage i stormødet, hvor det dog er gratis at deltage.

Læs også