Roeensilage skal føre til mindre metan

Et nyt projekt vil videreudvikle og demonstrere en teknologi til at ensilere roer, så de kan bruges som kvægfoder året rundt og samtidigt mindske klima- og miljøaftrykket fra landbruget.

Når roerne er taget op fra markerne i oktober og november, bliver foderværdien kun mindre i løbet af vinteren, når de opbevares i kule.

Men nu vil et nyt projekt videreudvikle og demonstrere en ny teknologi til at ensilere roer, så det i højere grad blive muligt at konservere roer ved ensilering, fordi nye roesorter har et større indhold af tørstof. Ensileringen forlænger foderets holdbarhed, uden at foderværdien falder væsentligt.

Det oplyser Landbrugsstyrelsen, som støtter projektet i kraft af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Vil gavne både mark og stald

Roer har en længere vækstsæson end for eksempel korn og majs og kan vokse helt frem til, at frosten kommer. Derfor optager roer næringsstoffer som kvælstof fra jorden i længere tid, så roemarker har en lavere kvælstofudvaskning end korn- og majsmarker. Og ensilerede roer vil derfor være mere klimavenlige end foder baseret på majs og korn.

- Støtten fra GUDP giver os mulighed for at undersøge klimapåvirkningen og finde grønnere løsninger. Vores beregninger viser, at hvis de danske køer fodres med fem kg tørstof af ensilerede roer om dagen i stedet for eksempelvis majsensilage, vil det reducere miljø- og klimaaftrykket på markerne og i staldene med 2,8 millioner kg kvælstofudvaskning og 110 millioner kilo CO2-ækvivalenter pr. år, forklarer projektleder Mogens Larsen, som er seniorforsker fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

Hvis køer æder ensilerede roer, ser deres udledning af metan ud til at falde.

- Ensilerede roer indeholder betydelige mængder ætanol, og studier tyder på, at ætanol ikke giver anledning til dannelse af metan i koens mave. Hvis roeensilage kan erstatte noget kulhydrat i foderet, vil der komme mindre metan fra koen, fortæller Mogens Larsen.

Forskere fra Aarhus Universitet vil i projektet måle optagelse og omsætning af ætanol i koen og virkning på produktion af metan.

Vil finde den bedste metode

Projektdeltagere har flere gode idéer til, hvordan roer bedst kan ensileres. Metoden skal prøves af i projektet og vise landmændene fordelene ved roeensilage.

Flere af projektdeltagerne kan understøtte landmændene i denne proces. Rådgivningsvirksomheden Velas udvikler demonstrationspakker og landbrugsrådgivning i projektet, mens firmaet NorFor kan lægge værdierne for ensilerede roer ind i sit værktøj til foderplanlægning, som bruges af kvægrådgivere og mælkeproducenter i Danmark.

Derudover deltager KWS Scandinavia, Arla og Nordic Sugar i projektet, der løber frem til den 31. marts 2025.

 

Læs også