Ydelseskontrollen 2020-2021: - Beskedne ændringer igen i år

Danmark har godt en halv million køer i ydelseskontrollen. Ydelsen har i kontrolåret været 10.518 kg mælk, 454 kg fedt og 380 kg protein, i alt 834 kg F+P. I forhold til seneste kontrolår er der tale om beskedne ændringer.

De første resultater fra ydelseskontrollen 2020-2021 er netop blevet offentliggjort. Ydelseskontrollen er baseret på 504.049 årskøer. Det er 9.776 færre end året før, oplyser Ryk på deres hjemmeside.

Forskellen fra ydelseskontrollen 2019-2020 og 2020-2021 er plus 14 kg mælk, plus 4 kg fedt og plus 2 kg protein.

- Der er således igen i år tale om beskedne ændringer, vurderer Ryk.

Mælkemængden er på 10.518 kg pr. år. Omregnet til EKM er resultatet 11.092 kg. Det er 50 kg mere end i 2019-2020.

Fremgang hos Holstein

Antallet af driftsenheder er på 2.132 styk, hvilket er 130 færre end året før.

Gennemsnitsstørrelsen på en driftsenhed er fortsat stigende til 236 køer. Det er et plus på 9 køer.

Holstein er den højest ydende race med 11.209 kg mælk, 11.442 kg EKM og 855 kg fedt + protein. Holsteinkøerne har i årets løb øget ydelsen med 27 kg, +5 kg fedt samt +3 kg protein. I alt en stigning på 8 kg værdistof. Ydelsen i de renracede Holstein-driftsenheder, er steget med 26 kg mælk, 4 kg fedt og 2 kg protein.

Flere jerseykøer

Jersey øger antallet med 298 køer til 67.073. Fedt øges med 3 kg og protein øges med 3 kg.

- Sidste års nedgang i værdistof er i år vendt til en stigning i kg værdistof på +6 kg, oplyser Ryk.

Jerseykøerne har ydet 9.911 kg EKM, en stigning på 52 kg og 778 kg fedt + protein.

Færre røde køer

For Rød Dansk Malkerace er der i år tale om en reduktion i antal køer med 1.192 til

25.548 i forhold til 2019-2020. Mælk falder med 18 kg, mens fedt stiger med 2 kg, og

protein med 2 kg. I værdistof er årsydelsen 787 kg, mælkeydelsen er på 9.715 kg og omregnet til EKM, er det 10.407 kg for RDM-køerne.

90 procent er med

Der er 936 færre krydsningskøer i år, nu 61.385. Krydsningskøerne har i år en fremgang på 31 kg mælk, fedt øges med 5 kg og protein med 3 kg. Årsydelsen i kg EKM er 10.675, hvilket giver en stigning med 86 kg sammenlignet med sidste år. Kg fedt og protein er samlet på 803 kg.

- Opgjort på antal driftsenheder, har Holstein og blandede hver cirka 42 procent. Antal blandede driftsenheder falder i år med 78 til 887.

Der er 908 Holstein-driftsenheder i år, hvilket betyder at der igen er flere renracede Holstein driftsenheder sammenlignet med blandede driftsenheder. Blandede driftsenheder har i gennemsnit 265 køer. 47 procent af de ydelseskontrollerede malkekøer står i blandede driftsenheder.

Det er omkring 90 procent af de danske køer og driftsenheder, som er med i ydelseskontrollen.

Oplysninger om højt ydende køer samt ydelser for driftsenhederne, offentliggøres i Ryk’s årsberetning, som forventes at være ude cirka 15. december.

 

 

Læs også