Turbulent år for slagtekalveproducenterne

2021 begyndte med en meget lav notering på kalvekød. Året bød imidlertid på flotte stigninger og endte med en høj notering, lyder det fra formanden for Danske Slagtekalveproducenter, Rasmus Alstrup, i en nytårsudtalelse.

- 2021 blev et turbulent år for den danske slagtekalveproduktion – ikke mindst på grund af corona-situationen.

Det siger formanden for Danske Slagtekalveproducenter, Rasmus Alstrup, i en nytårsudtalelse.

- Året begyndte med en meget lav notering på kalvekød, som corona-pandemien måtte forventes at kunne få til at falde yderligere, siger han og tilføjer:

- Da høsten nærmede sig, begyndte foderpriserne tilmed at stige voldsomt.

- Dét blev ikke bedre af, at biogasselskaberne, som mange af vi slagtekalveproducenter ovenikøbet er storleverandører til, begyndte at opkøbe visse biprodukter, som ellers kunne udgøre billige foderalternativer i vores produktion, lyder det fra formanden.

- Vi er med andre ord kommet i en situation, hvor vi er i direkte konkurrence med biogasselskaberne, konstaterer Rasmus Alstrup.

Grundlæggende forkert

Dét finder han meget ærgerligt. Desuden synes han, det er grundlæggende forkert, at biprodukter, der kunne bruges som billigt foder, anvendes til produktion af biogas.

- Den kommende fælles EU-landbrugsreform, den såkaldte Cap-reform, blev forhandlet på plads sidste år, anfører formanden og fortsætter:

- Undervejs i landbrugsforhandlingerne gjorde vi fra bestyrelsens side i Danske Slagtekalveproducenter, hvad vi kunne, for at påvirke udformningen af landbrugsreformen mest muligt. Vi havde i den forbindelse blandt andet møder med Folketingets Fødevareudvalg og de politiske partiers landbrugsordførere.

- Desværre er den kommende EU-landbrugsreform ikke just faldet gunstigt ud for os slagtekalveproducenter, konstaterer Rasmus Alstrup.

- De penge, vi kommer til at miste på den afkoblede støtte på jorden, er svære at hente tilbage via såkaldte eco-schemes, som ikke passer ind i vores produktion, siger han.

To alt for tidlige dødsfald

Danske Slagtekalveproducenter mistede indenfor kort tid sidste sommer to centrale personer, som døde i en alt for ung alder, fastslår formanden, som nævner, at det var foreningens tidligere formand, Lasse Olsen, samt det mangeårige bestyrelsesmedlem Hans Kristian Oksbjerg. 

Han fortsætter med at pege på noget glædeligt fra slagtekalveproducenternes hverdag, nemlig den markante stigning i noteringen på kalvekød igennem 2021.

- Forklaringen på den flotte notering er jo den enkle, at vi faktisk har et produkt, som mange forbrugere sætter stor pris på – på trods af diskussionerne om klimabelastning og så videre.

- Den flotte notering gør det muligt for os at bære de høje foderpriser. Samtidig kunne vi i 2021 hæve spædkalvenoteringen med 175 kroner pr. kalv. Det er også positivt, lyder det fra slagtekalveproducenternes formand.

- Når regnskaberne for slagtekalveproducenterne på et tidspunkt foreligger, forventer jeg, at de generelt vil se rigtigt fornuftige ud.

- Ser vi ind i 2022, bliver det nødvendigt at holde den høje notering for at bære de høje foderpriser. Alt i alt vil de høje foderpriser og den forhøjede spædkalvenoteringen stille store krav til slagtekalveproducenternes likviditet.

Dette krav bliver, ifølge formanden, ikke mindre af, at handyrpræmierne bliver 100-150 kroner mindre i 2022.

To gode og stabile år

- Når det er sagt, synes jeg alligevel, at der er grund til tilfredshed, når man ser tilbage på både 2021 og 2020. Faktisk er det sjældent, at man ser to så gode og stabile år i træk, konstaterer han.

Læs også