Hædring af to imponerende køer

To sjællandske bedrifter har for nylig haft en ko, som har passeret 10.000 kg værdistof.

Lisa og Peter Søgaard Nielsen er her omgivet af deres fodermester Morten Andersen (til venstre) og to repræsentanter fra det lokale Jerseyudvalg, Rasmus Stenbek og Mette Tving Andersen.

Både Dansk Jersey og RDM kunne for nylig fejre, at en sjællandsk ko af hver race har passeret de magiske 10.000 kg værdistof.

RDM-koen er fra Anders Hansen, Svinninge. Han har haft røde køer på sin ejendom lidt syd for Svinninge i Nordvestsjælland i 50 år og har været økolog i omkring halvdelen af tiden.

13 år har det taget ko nr. 1831 at nå de 10.000 kg værdistof. Den er ud af en meget holdbar kofamilie – koens mor nåede ligeledes de 10 tons, og den har en datter, som er godt på vej.

Jerseykoen er fra Lisa og Peter Søgaard Nielsen fra Svinø i Sydsjælland.

Besætningens livsydelse ligger på cirka 50.000 kg EKM, så det er ikke et tilfælde, at de har en ko, der runder de 10 tons.

12½ år har koen 1976 brugt på at opnå milepælen. Den har kælvet 11 gange og er kun insemineret 12 gange, så der er tale om en meget frugtbar ko.

Læs også