Ny Møllegård Limousine viste kvæget frem

Limousine besætninger landet over holdt åbent hus for interesserede. Også i Morud stod ejer af Ny Møllegård og gårdbutikken »De fynske Gårde« klar til at vise besætningen frem.

Lørdag d. 29. januar blev der afholdt åbent hus i en række limousine besætninger landet over. Herunder også hos Ny Møllegård Limousine i Morud.

Anne Marie og Kristian Kyed bød besøgende velkommen, og stod til rådighed, både med kaffe og kage og var klar til at fortælle de besøgende om dyrene.

 

Gårdbutik

Besætningen består af 60 moderdyr samt ungdyr. Her drives samtidig gårdbutikken »De Fynske Gårde«. Alt kød afsættes via egen gårdbutik samt engros og ugentlige vareture.

Stalden er bygget i 2012, hvor avlerne Anne Marie og Kristian Kyed startede med kalveproduktion, som senere blev til opdræt af krydsninger af malkerace og belgisk blåhvid. Efter 2018 fik de igen limousiner, og køer samt kvier er efter de fleste danske insemineringstyre.

 

Fodres med fuldfoder

Der drives 25 hektar samt 50 hektar naturareal til afgræsning. Der fodres med fuldfoder, hvor køerne primært får græs- og majsensilage samt frøgræshalm. Kvierne fodres med græsensilage og frøgræshalm, hvormed ungdyrene får tilsvarende samt majs og valset hvede.

 

Naturpleje

Køer og kalve har til hverdag adgang til at gå ud i arealerne og skoven omkring gården.

Om sommeren bruges dyrene til naturpleje, hvor de afgræsser på naturarealer nær byen, hvor folk nyder at klappe dyrene. Dette gør også, at køer og kalve er meget tamme.

Læs også