Fagfolk vil udvikle ny metode til at måle dyrevelfærd

God dyrevelfærd bør ikke kun vurderes ud fra mindstemål i staldindretningen, mener Seges Innovation, som derfor vil udvikle en metode til at vurdere dyrevelfærden ud fra velfærdsparametre hos dyrene.

I år og de kommende år vil mange kvægstalde blive tilpasset skærpede krav til opstaldning af kvæg for at leve op til bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg. Det bliver påpeget i den seneste KvægNyt.

Målet med kravene er at løfte dyrevelfærden i de danske kvægbesætninger. Men dyrevelfærden i to besætninger med samme staldsystem kan ifølge specialkonsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, Seges Innovation, se meget forskellig ud.

- Mindstemål for de fysiske rammer i stalden er ikke nødvendigvis nok til at sikre god dyrevelfærd. Management er også helt afgørende, forklarer hun til KvægNyt. 

Teknologi skal inddrages

De næste to år vil Vibeke Fladkjær Nielsen og en række kolleger derfor udvikle en metode, som kan forbedre vurderingen af dyrevelfærden i danske kvægbesætninger ved at bruge dyrevelfærdsindikatorer som for eksempel huld, liggetid, dødelighed og klovbehandlinger. 

Metoden skal både bruges til at vurdere forskellige staldindretningers påvirkning af dyrevelfærden og til at vurdere dyrevelfærden i den enkelte besætning.

- Vi vil bygge oven på den viden og erfaring, der i forvejen ligger i forhold til at vurdere dyrevelfærd. Men vi vil blandt andet også se på, hvilken teknologi, der er oplagt at inddrage som for eksempel aktivitetsmålere, drøvtygningsmålere og måling af foderoptagelse, forklarer Vibeke Fladkjær. 

Før- og eftermålinger af dyrevelfærd i praksis

Når fagfolkene har udviklet en metode, vil de afprøve den i praksis i en række besætninger. Her vil de bruge metoden til at se på, hvor meget staldens fysiske rammer betyder for dyrevelfærden. 

Det vil de gøre ved at foretage en måling af dyrevelfærden ud fra dyrebaserede velfærdsmål, med de rammer som stalden har ved start. Derefter vil de foretage ændring af de fysiske rammer – for eksempel ændre på sengebåsens størrelse eller kælvningsfaciliteterne – og så foretage en ny måling af velfærden. 

- Ud fra disse målinger kan vi få et indblik i, om dyrevelfærd kan måles udelukkende på de fysiske rammer, eller om dyrevelfærd også kan måles ved hjælp af velfærdsparametre, forklarer Vibeke Fladkjær Nielsen.

Hun ser frem til at komme i gang med opgaven:

- Hvis vi lykkes med at udvikle en metode, så vi kan måle dyrevelfærd anderledes og mere objektivt end i dag, kan det give et andet udgangspunkt for at diskutere dyrevelfærd baseret på en helhedsvurdering og ikke kun de fysiske rammer, lyder det fra specialkonsulenten.

 

Læs også