Far og søn passer 140 køer og 132 hektar

Fuldautomatisk fodring og malkning medvirker til, at Otto og Jesper Waskiw Pedersen fra Veflinge i realiteten kan have en normal arbejdstid.

- Faktisk har vi nærmest et 7-16 job.

Sammen med sin far passer Jesper Waskiw Pedersen - alene to - deres 140 jerseykøer og driver 132 hektar jord på familiebedriften på Stormarken ved Veflinge.

Staldanlægget på Lundsbjerggaard er automatiseret, og som »hjælpere« har de i 22 år benyttet foderanlæg fra Gea Mullerup, og siden 2008 to DeLaval malkerobotter.

Kun 2,5 timer i stalden

Arbejdsdagen starter klokken syv, hvor køerne tilses. Om morgenen fyldes påslagene med foderingredienserne til dagens syv fodringer, som Gea-foderautomaten på skinner i loftet sørger for i både sengebåsestalden med de omkring 120 malkende køer og i dybstrøelsesstalden med goldkøerne og ungdyrene

Efter morgenmaden klokken halv ni er der så tid til gøremålene i markerne, hvor alle opgaverne, på nær høst af grovfoder og korn, klares af Jesper og Otto Waskiw Pedersen i fællesskab.

Mellem 14 og 15 om eftermiddagen er køerne igen i fokus, blandt andet med tjek af den ligeledes automatiske reproduktionsstyring, som de nu halvandet år gamle DeLaval VMS V310 klarer sammen med robotmalkningen.

- Normalvis kan vi dermed nøjes med at være i stalden to og en halv time om dagen. Men naturligvis har vi som sådan altid vagt, men især med de nye robotter er der meget sjældent alarmer udenfor »arbejdstid«. Som udgangspunkt tager min far, som bor på gården, sig af de alarmer, som måtte komme fra enten foderanlægget eller ved malkningen, fortæller Jesper Waskiw Pedersen.

Roligt flow i stalden

Blandt andet har de nye V310-modeller et 3D-kamera på robotarmen i modsætning til lasersystemet på de tidligere modeller og som kendes fra andre mærker. Det bevirker, at der er ganske få missere, når pattekopperne skal sættes på.

- I det hele taget er vi yderst tilfredse med funktionaliteten, understreger Jesper Waskiw Pedersen, der i 12 år har arbejdet hjemme på fødegården.

Hans far tilføjer, at netop det fuldautomatiske foderanlæg i samspil med robotmalkningen bevirker et roligt flow i stalden dagen igennem.

- I modsætning til måske to fodringer om dagen med en blandevogn opstår der ikke kø ved hverken foderbordet og efterfølgende ved malkerobotterne, nævner Otto Waskiw Pedersen og forklarer, at foderautomaten en gang midt på dagen har en længere pause, således foderbordet tømmes helt, inden næste ration ankommer.

Gårdmejeri undervejs

Mælken fra Lundsbjerggaards 140 jerseykøer leveres ikke længere til Arla, men til det private mejeri Sømælk i Sønder Felding. Men på gården ved Veflinge er et gårdmejeri under opbygning, hvor jerseymælken kan anvendes til osteproduktion.

LandbrugFyn vil senere bringe en artikel om det kommende nordfynske gårdmejeri.

Læs også