Kravet om seks lyse timer er bortfaldet

Intentionen med en ændring i økologivejledningen er, at der skal afgræsses i videst muligt omfang. Kontrollen vil altid lave en konkret vurdering i den enkelte situation.

Kravet om de seks lyse timer står ikke længere i økologivejledningen, men definitionen af græsningssæsonen er ifølge kvægrådgiver Hans Lund, Økologirådgivning Danmark ikke ændret. Det skriver han på Økologisk Nu.

Det er således fra 15. april til 1. november, at dyrene skal på græs. Retningslinjerne med 0,1 hektar pr. ko fra 15. april til 1. august og 0,2 hektar pr. ko efter 1. august vil stadig være anbefalingen.

Hans Lund oplyser, at der skal være græsareal nok, så dyrene kan have et reelt græsoptag. Dyrene kan lukkes ud både nat og/eller dag, da der ikke længere er krav til antal lyse timer.

Samtidig peger han på, at der skal foreligge en plan for afgræsning og adgang til udearealer.

- Det kan være en foderplan, notater i logbogen for ud- og indbinding og en præcisering af, hvornår dyrene har adgang til udearealer i løbet af dagen. Det er vigtigt, at du kan forklare din plan, lyder det fra Hans Lund.

Den enkelte situation bliver vurderet

Hans Lund forklarer, at kontrolbesøget vil tage udgangspunkt i bedriftens plan for afgræsning, hvor der skal være en klar beskrivelse af bedriftens procedure i forhold til afgræsning og udeareal.

Endvidere skal det beskrives, hvad der bliver gjort for at få dyrene ud. Som tidligere skal der dokumenteres, hvorfor dyrene eventuelt ikke er ude.

Kontrollen vil ifølge Hans Lund altid lave en konkret vurdering i den enkelte situation. Derfor peger han på, at man kan hjælpe sig selv ved at have beskrevet, hvad man vil gøre i forskellige situationer som ved tørke, meget regnfulde perioder, og hvad der ellers kunne forhindre dyrene at være på græs.

Brug logbog

Da de seks timer ikke længere står i vejledningen, er det ikke ensbetydende med, at man kan nøjes med mindre, bemærker Hans Lund.

Tværtimod er intentionen med ændringen, at der skal afgræsses i videst muligt omfang, oplyser han og anbefaler derfor, at man er opmærksom på, at hvis der opstår afvigelser fra bedriftens normale procedurer, skal det noteres i logbogen.

Ifølge Hans Lund giver det måske ikke voldsomme ændringer for de bedrifter, som afgræsser mellem fem og 10 kg tørstof dagligt. Derimod peger han på, at udfordringen er, hvor der er begrænset areal til rådighed, og hvor afgræsning ikke er højt prioriteret.

Læs også