Flueplagen er over os

Det er nu, at man skal være særlig opmærksom på sit kvæg, hvis de afgræsser vedvarende græs eller naturarealer.

Fluerne begynder nu for alvor at sværme om dit kvæg på græsmarkerne. Især arealer med vedvarende græs og naturarealer er i risikozonen. Det påpeger ØkologirådgivningDanmark på deres hjemmeside.

De minder om, at de mange fluer øger risikoen for, at kvier og goldkøer kan få sommermastitis. Desuden er det værd at holde øje med andre overførte sygdomme, som fluerne er årsag til for eksempel Pink Eye.

Ifølge ØkologirådgivningDanmark er det ofte plantagefluen, som er årsag til, at der kan opstå mastitis.

Overførsel sker ved, at fluerne sidder på dyrenes patter og pattespids, og smitten sker via pattekanalen.

For at undgå dette er deres anbefaling at holde kælvekvier og goldkøer på arealer, hvor der er lille risiko for smitte. Det vil sige højtliggende arealer og arealer, der ligger tæt på ejendommen, hvor der kan holdes godt opsyn med dyrene.

Derudover råder de til, at man sørger for, at dyrene har gode muligheder for at søge skygge, da flueplagen som oftest er mindre der.

De anbefaler ligeledes et »sandbad« til kvæget. Det kan være naturlige steder på arealet, eller man kan lægge en bunke sand, som dyrene kan skrabe i for at holde fluer og andre generende insekter væk.

Pink Eye kan overføres fra dyr til dyr

Udover mastitis fremhæver Økologirådgivning som nævnt en anden smitsom sygdom nemlig »Pink Eye«, der også kan overføres af kvægfluen. Smitten kan også overføres fra dyr til dyr, da Pink Eye er meget smitsom.

ØkologirådgivningDanmark gør opmærksom på, at smitten desuden kan bryde ud hos såkaldt raske smittebærere.

- Så hold godt øje med kvæg, der står med tåreflåd, idet tåreflåd er det, som kvægfluen lever af, og den kan smitte andre kvæg, lyder det.

 

Læs også