Mange kalve viser tegn på sygdom

Mere end 75 procent af kalvene i en større undersøgelse viser symptomer på luftvejslidelser. Symptomerne ses hos både 10 dage, tre uger og tre måneder gamle kalve.

I indsatsen for at skabe mere robuste kalve i dansk kvægbrug er sundhedstilstanden hos kalvene i 83 malkekvægsbesætninger undersøgt. Blandt andet er forekomsten af luftvejssymptomer ved kalvene, der er besøgt én gang hver, registreret.

Resultaterne af en undersøgelse foretaget af Seges viser, at mere end 75 procent af kalvene har symptomer på luftvejslidelse, altovervejende næseflåd. Det skriver Seges i en meddelelse.

Derudover havde over 20 procent af kalvene feber ved undersøgelsen.

Det var både kalve i aldersgruppen én til 10 dage, omkring tre uger eller tre måneder, der viste tegn på luftvejslidelse og/eller feber.

Kalvene er generelt udfordret

Betydningen af næseflåd kan ifølge Seges altid diskuteres, men de slår fast, at forekomsten er meget høj, og at man altid skal tage kalve med feber alvorligt.

»Det er overraskende for os, at feber kan findes i stort omfang ved en undersøgelse, hvor vi blot har undersøgt kalvene én gang. Derudover er symptomerne meget udbredt – det er med andre ord de allerfleste besætninger, hvor der kan findes kalve, der ikke er helt raske« lyder det fra Seges.

De peger endvidere på, at årsagen til resultaterne kan skyldes, at kalve i danske malkekvægsbesætninger generelt har en udfordret sundhedstilstand.

De mener ikke, at der kan findes én enkelt grund til den udfordrede sundhedstilstand, når de ser på symptomerne på tværs af mange besætninger med mange forskellige pasningsprocedurer i forskellige produktionssystemer.

Derimod ser de nærmere, at det er en samlet belastning af de støttefunktioner, kalvenes immunitet, ernæring, smittetrykket omkring dem, samt pasning og opsyn, der skal til for at opretholde god sundhed hos kalvene.

Det er forhold, som Seges arbejder videre med.

 

Læs også