Ny beregner hjælper med at finde den rigtige pris på grovfoder

Svingende kornpriser gør det vanskeligt for planteavlere og mælkeproducenter at aftale en fair pris for handel med grovfoderet. Men Seges Innovation har nu udviklet en gratis beregner til at hjælpe prissætningen godt på vej.

Hvad er den rigtige pris, når en mælkeproducent skal købe grovfoder af en anden landmand?

Det spørgsmål er til vurdering fra handel til handel, og de meget svingende priser på korn gør det endnu vanskeligere at komme med det korrekte svar.

Der er nu at hjælp at hente. En ny beregner fra Seges Innovation hjælper nemlig parterne til at finde en pris, hvor planteavlerens fortjeneste på at dyrke afgrøder til grovfoder er den samme, som hvis vedkommende dyrker en anden afgrøde, eksempelvis vårbyg. Og det er nødvendigt for, at mælkeproducenten kan få planteavleren til at dyrke grovfoderet.

- Beregneren er banebrydende, da den let kan tilpasses til individuelle forhold og personlige data, der giver en opdateret og individuel optimeringspris, siger specialkonsulent Morten Nyland fra Seges Innovation.

Høje kornpriser gør beregner ekstra relevant

Optimeringsprisen er Seges Innovations betegnelse for den pris, hvor sælger opnår det samme dækningsbidrag efter arbejds- og maskinomkostninger pr. hektar ved at dyrke grovfoderet, som vedkommende ville have opnået i alternativ afgrøde.

- Den nye beregner af optimeringsprisen er yderst relevant netop nu, da priserne på korn- og gødningsmarkedet ændrer sig kraftigt, og der derfor skal regnes ekstra godt efter for at finde den rette pris på grovfoder, fortæller specialkonsulent Morten Nyland og fortsætter:

- I sidste ende er det naturligvis op til køber og sælger at vælge den pris, de vil, men med beregneren bliver de klædt på til at finde en fair pris for begge parter.

Bruger landmandens data

Som landmand eller rådgiver har du tidligere kunnet finde data og rapporter, der ledte dig i retning af en optimeringspris. Det nye er, at du kan indtaste lokale prisniveauer på afgrøder, gødning og andre væsentlige faktorer.

Der er i værktøjet indsat foreslåede værdier, som landmanden kan justere op og ned alt efter sine egne forhold på bedriften. Man kan løbende se den foreslåede pris på grovfoder bevæge sig op eller ned alt efter, hvordan man justerer sine egne data.

Optimeringsprisen afhænger i høj grad af, hvilken afgrøde grovfoderet erstatter, og hvilket udbyttepotentiale der er i afgrøderne. Ligesom det er afgørende, om man har husdyrgødning tilgængelig eller ej. Det er faktorer, som er forskellige fra landsdel til landsdel og fra bedrift til bedrift, og som der bliver taget højde for i beregneren.

Den nye beregner for optimeringspris kan findes på Landbrugsinfo.

- Beregneren er banebrydende, da den let kan tilpasses til individuelle forhold og personlige data

Morten Nyland, specialkonsulent, Seges Innovation

 

Læs også