Fodring er den hurtigste vej til reduktion af metan

Nu skal det undersøges, om nordiske tangarter indeholder metanreducerende komponenter, som er egnet i foderet til kvæg og dermed kan bidrage væsentligt til at reducere kvægbrugets udledning af metan.

Professor Mette Olaf Nielsen, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet, står i spidsen for det nye projekt »Mabicow«, som har til formål at udvikle et foderadditiv til reducering af metan på basis af bioaktive komponenter i tang. Arkivfoto: Line Brusgaard

Aarhus Universitet arbejder ihærdigt på at løse udfordringen med udskillelsen af metan fra kvæg – og finde en vej til at gøre dansk kvægindustri CO2-neutral i 2050.

- Den hurtigste vej til at nå målet er ved at påvirke de metandannende bakterier i køernes vom via fodringen, siger Mette Olaf Nielsen, professor ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet på universitetets hjemmeside.

- En tropisk tangart kan eliminere metandannelsen næsten fuldstændigt

Mette Olaf Nielsen, professor ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet

I øjeblikket findes der ifølge Aarhus Universitet kun ét EU-godkendt produkt på markedet – nemlig Bovaer, også kendt som 3NOP – der kan reducere metandannelsen hos køer med cirka en tredjedel.

Bovaer er i øjeblikket ved at blive testet på malkekøer ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på AU Viborg med henblik på at undersøge stoffets effekt blandt andet på køernes foderoptagelse.

Aarhus Universitet lægger vægt på, at der fortsat arbejdes benhårdt på andre fronter for at finde løsninger på kvægbrugets klimaudfordringer.

Senest har Mette Olaf Nielsen været med til at udvikle stoffet X, som desværre delvist har kunnet genfindes i køernes mælk, og derfor vil få svært ved at blive godkendt til malkekøer, lyder det fra Aarhus Universitet.

Der arbejdes nu til gengæld med den resterende del af stoffet »X2«, som i laboratoriet har vist lovende perspektiver.

Tester bioaktive stoffer i tang

Mette O. Nielsen står desuden også i spidsen for det nye projekt »Mabicow«, som har til formål at udvikle et foderadditiv til reducering af metan på basis af bioaktive komponenter i tang.

- Vi ved fra tidligere forskning, at en tropisk tangart kan eliminere metandannelsen næsten fuldstændigt, men da den anti-metanogene effekt hænger sammen med nogle stoffer, som blandt andet kan være ozonlagsnedbrydende eller kræftfremkaldende, er det ikke sikkert, at det er en farbar vej, oplyser Mette O. Nielsen.

Men hun peger på, at et nyligt studie i projektet ClimateFeed har vist, at fire nordiske tangarter ikke indeholder disse uønskede forbindelser som den tropiske, men de kan alligevel stadig i laboratoriet mindske metan, om end ikke så effektivt som den tropiske.

- Disse tangarter må altså producere nogle bioaktive stoffer, som hæmmer de metandannende bakterier – såkaldte arkæer. Der er således nogle meget spændende perspektiver, hvilket vi er gået i gang med at undersøge nærmere i Mabicow-projektet, som vi netop har startet op her i 2022, fortæller Mette O. Nielsen.

Håbet er ifølge forskeren, at de i projektet finder frem til et nyt foderadditiv til malkekøer, der kan mindske metandannelsen hos køer med mindst 45 procent uden negativ effekt på produktivitet, sundhed og fødevaresikkerhed.

- Vi forventer, at et sådant produkt vil kunne være på markedet tre til fem år efter projektets afslutning, siger Mette O. Nielsen.

Fakta

Kvæg står for cirka 75 procent af metanudledningen fra dansk landbrug, hvilket svarer til 35 procent af den totale drivhusgasudledning fra landbruget i Danmark

Ifølge dansk klimalovgivning fra 2020 skal den totale drivhusgasudledning være reduceret med 70 procent i 2030, og den danske kvægindustri være CO2-neutral i 2050

Projekt MabiCow

Et nyt, treårigt projekt ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet

Baggrunden for projektet er det stadigt stigende pres på kvægindustrien i forhold til at løse udfordringen med udskillelsen af metan fra kvæg

Målet med projektet er at kunne udvikle et fodertilsætningsstof, som kan reducere metanudskillelsen hos køer med mere end 45 procent via bioaktive stoffer i tang

Fire delundersøgelser

  1. Høst og kultivering af makroalgearter (tangarter) kendt for at have anti-metanogene aktiviteter
  2. Identifikation og oprensning af anti-metanogene bioaktive stoffer. Her udvælges de tre til fire potentielt bedste til metanreduktion
  3. In vitro-undersøgelse (det vil sige i laboratoriet): simulering af, hvordan de bioaktive stoffer påvirker mikroberne i vommen samt fermentering af foderet
  4. In vivo-undersøgelse (i koen): test af de bioaktive stoffers potentiale i forhold til reduktion af metandannelsen i vommen hos malkekøer samt effekt på mælkeproduktion, sundhed, m.v.

Projektet gennemføres i samarbejde med Teknologisk Institut (DTI), Ocean Rainforest, Lactobio, Chr. Hansen, Vilofoss og DLG og støttes af AgriFoodTure Innomission 3 under InnovationsFonden

 

 

Læs også