Faldende antibiotikaforbrug: Aktiv indsats har haft positiv indflydelse

De seneste ti år er antibiotikaforbruget til voksent kvæg faldet med 21 procent. Anderledes ser det ud hos kalvene, hvor der stadig er plads til forbedringer.

I 2021 faldt forbruget af antibiotika til kvæg med godt seks procent. Dermed fortsætter den trend, som er set de seneste 10 år, hvor forbruget er faldet med i alt 21 procent. Det oplyser Seges Innovation i en meddelelse og henviser til den årlige rapport DanMap, som netop er udkommet.

Ifølge dyrlæge ved Seges Innovation, Henrik Læssøe Martin, skyldes det vedvarende fald især en aktiv indsats fra mælkeproducenternes side for at forbedre yversundheden – i samarbejde med Seges Innovation, Landbrug & Fødevarer Kvæg og Dyrlægeforeningens Faggruppe Kvæg.

Forbruget til kalve er steget

Henrik Læssøe Martin peger dog på, at udviklingen indenfor antibiotikaforbrug er knap så flatterende, når man alene ser på forbruget til kalvene. Her er forbruget nemlig steget betragteligt.

Seges Innovation oplyser, at der i 2021 blev foretaget næsten 40 procent flere antibiotikabehandlinger på kalve sammenlignet med 2012. Størstedelen af forbruget gik til behandling af luftvejslidelser efterfulgt af led- og lemmelidelser samt mavetarminfektioner.

- Stigningen i forbruget til kalve skyldes antageligt, at besætningerne er blevet større, uden at der er truffet de nødvendige forholdsregler for at sikre en god smittebeskyttelse, forklarer Henrik Læssøe Martin.

Han understreger, at det med større besætninger bliver endnu vigtigere, at indretningen af produktionsanlæggene er hensigtsmæssig.

- For eksempel med opdeling i små hold med god plads og god fast adskillelse mellem holdene – og at der etableres gode managementrutiner, ikke mindst omkring indsættelse og flytning af dyr, forklarer Henrik Læssøe Martin.

Måske knækker kurven

Seges Innovation har taget et forsigtigt kig ind i Fødevarestyrelsens database.

- Tallene er endnu noget usikre, men det ser umiddelbart ud til, at kurven knækker – også for kalvene, fortæller Henrik Læssøe Martin.

Han forklarer, at det sandsynligvis blandt andet skyldes øget brug af vaccination til at forebygge luftvejsinfektioner – især i slagtekalveproduktionen.

Samtidig har Seges Innovation via projektarbejde sat stor fokus på at forbedre kalvesundheden og at reducere forbruget af antibiotika.

Sektordirektør bakker op

Sektordirektør for Landbrug og Fødevarer Kvæg, Ida Storm, kommenterer i det seneste KvægNyt det faldende antibiotikaforbrug og mælkeproducenternes indsats.

- Det er så vigtigt på flere fronter, at vi bruger så lidt antibiotika som muligt – naturligvis uden, at det er på bekostning af dyrevelfærden. Det har mælkeproducenterne tydeligvis indset og har taget de forskningsbaserede anbefalinger til sig for at forbedre yversundheden og mindske antibiotikaforbruget, lyder det fra sektordirektøren.

- Jeg håber, at det lykkes at gøre det samme i kalveproduktionen. Vi har i Landbrug & Fødevarer sammen med Seges Innovation og universiteterne stort fokus på den forebyggende indsats, der er vigtig for at knække kurven, siger Ida Storm og fortsætter:

- Vi har en ambition om, at flere af de danske kalve bliver til godt dansk kalve- og oksekød. Vi skal vise, at vi også her kan lave fantastiske produkter med sundhed, velfærd og fødevaresikkerhed i top.

Følg bedriftens antibiotikaforbrug i DMS

Med en ny løsning kan man nu følge bedriftens antibiotikaforbrug i DMS. Det oplyser Seges Innovation.

Fremover overføres Fødevarestyrelsens beregnede ADD-værdier således til DMS. ADD er den enhed, som Fødevarestyrelsen måler og udtrykker antibiotikaforbruget ved.

Med ADD-værdierne i DMS bliver det ifølge Seges Innovation lettere at følge bedriftens forbrug, og der er gode muligheder for at benchmarke sig med andre bedrifter.

De nye nøgletal er indsat i standardopsætningen af Produktionstal og Slagtekalvetjek under Nøgletalstjek.

Seges Innovation peger på, at det med ADD-værdier i DMS er blevet muligt at foretage en meningsfuld sammenligning af medicinforbrug mellem bedrifter med samme produktionsform.

Store konventionelle mælkeproducenter kan således sammenligne deres forbrug med andre store konventionelle bedrifter, økologer kan sammenligne med forbruget hos andre økologer, og slagtekalveproducenter kan sammenligne med andre slagtekalveproducenter.

I nogle tilfælde kan der ifølge Seges Innovation være inspiration at hente indenfor andre produktionsgrene. Som eksempel giver de, at en ambitiøs konventionel mælkeproducent med ønske om et lavt antibiotikaforbrug for eksempel kan skele til økologerne, inden der sættes et eget mål for forbruget.

Økologerne ligger nemlig generelt markant lavere i antibiotikaforbrug, uden at det er gået ud over for eksempel yversundheden, lyder det fra Seges Innovation.

 

Læs også