Nyt produkt skal sænke antibiotikaforbruget

Nyt produkt til behandling af kalve med diarré har effekt overfor både cryptosporidier og E.coli – og er både sikkert samt effektivt i brug, siger et medicinalfirma.

Medicinalfirmaet Ceva Animal Health har netop lanceret et nyt produkt til behandling af kalve med diarré.

Produktet Gabbrovet Multi er godkendt til behandling af både cryptosporidier og E.coli. og er dermed er det eneste produkt på markedet godkendt til behandling af begge typer diarré. Det oplyser Ceva Animal Health i en pressemeddelelse.

Parasitten cryptosporidium anses for at være den primære årsag til tidlig diarré hos kalve, og ofte optræder E.coli sammen med cryptosporidier.

En undersøgelse har vist, at cryptosporidier alene udgør 37 procent af diarrétilfældene i kalvens første måned, og i 20 procent af tilfældene er kalven syg af både cryptosporidium og et andet smitstof. Det vil sige, at crytosporidier udgør over halvdelen af tilfældene af kalvediarré i kalvens unge liv.

- Er kalven først svækket af cryptosporidier, bliver den mere modtagelig for andre sygdomme såsom E.coli. Hvis ikke kalven dør af diarréen, kan den have nedsat tilvækst og lavere mælkeydelse senere hen. Så af hensyn til produktionen og til kalvens velfærd er korrekt behandling af den syge kalv vigtig, påpeger Maja Albrechtsen, kvægfagdyrlæge og Veterinary Service Manager hos Ceva Animal Health.

Begræns smitte og antibiotikaforbrug

Syge kalve vil udskille store mængder æg fra parasitten og colibakterier, der kan smitte andre kalve. Bliver kalven derfor behandlet i tide, kan behandlingen være med til at mindske spredning af smitten i besætningen, påpeges det i pressemeddelelsen.

Men Ceva animal Health erkender, at det er en stor opgave, også arbejdsmæssigt, at få kontrol med kalvediarré i besætningen.

- Der ligger et stort arbejde i at behandle syge kalve. At man med Gabbrovet Multi kan behandle syge kalve for to sygdomme på samme tid, vil jeg mene, kun kan være tidsbesparende, siger Maja Albrechtsen og fortsætter:

- Desuden er Gabbrovet Multi sikkert at bruge og effektivt overfor de to sygdomme. Vi er jo alle interesserede i at mindske brugen af antibiotika i landbruget, derfor er det vigtigt for Ceva, at behandlingen er sikker og effektiv. Blandt andet på den måde kan forbruget af antibiotika blive så lavt som muligt.

Behandling med Gabbrovet Multi er målrettet syge kalve. Desuden er Gabbrovet Multi godkendt til behandling af grise med colidiarré i farestalden og i klimastalden.

Så af hensyn til produktionen og til kalvens velfærd er korrekt behandling af den syge kalv vigtig

Maja Albrechtsen, kvægfagdyrlæge og Veterinary Service Manager hos Ceva Animal Health

Fakta 
Om Gabbrovet Multi til behandling af kalve:

  • Eneste produkt på markedet, indeholdende paromomycin, med behandlingsindikation for cryptosporidiose
  • Tildeles i mælk eller mælkeerstatning
  • Opløsning klar til brug
  • Behandling i tre til fem dage mod colidiarré og fem dage mod cryptosporidiose

 

Læs også