Far og søn med hereford’er på lejet jord

I Lindved afgræsses 40 hektar let jord og naturarealer af dyrene i Hereford By Brems, som Mike og Klaus Brems driver i fællesskab.

Siden barnsben hjemme hos faderen Erling Brems i Elmelund med den røde malkebesætning har Klaus Brems (52) haft interessen for dyr. Også selv om han har uddannet sig til væksthusgartner og -tekniker og på et tidspunkt havde en drøm om at være fuldtids biavler.

På ejendommen i Lindved, hvor familien har boet i 24 år, går i en lille lund ved haven fem dådyr til at tage sig af bevoksningen og brændenælder. Og bag ejendommen 15 hereford-moderdyr med deres kalve, samt besætningens avlstyr, som snart skal i aktion efter vinterens kælvninger.

Det er nu godt ti år siden, at besætningen blev en realitet. Til sin 40-års fødselsdag fik Klaus Brems penge til at købe dyr for. Det samme gjorde sønnen Mike ved sin konfirmation samme år.

- Vi tog sammen til Randers for at købe hver vores kvie, og vi er stadig fælles om at drive besætningen. Mike er dog nu kun hjemme i weekenden, efter han har fået job på Nørager ved Aars med 600 køer.

På lejet jord

For at kunne realisere drømmen lejer far og søn i alt 40 hektar jord af en nabolandmand og Odense Kommune til såvel græsning som produktion af omkring 200 wrapballer til vinterfodringen.

- Det er let jord her i området. Derfor er det dårlig landbrugsjord men til gengæld godt for dyrene, da det aldrig blev trådt op, siger Klaus Brems, mens han kæler med de omgængelige hereforddyr i folden bag ejendommen.

Fra omkring 1. maj til starten af november rykker dyrene til naturområder, som blandt andet lejes af Odense Kommune og VandcenterSyd, der henter omkring en tredjedel af alt byens drikkevand i området.

Embryoner fra Kansas

Blandt andet med ET-kalve, der stammer fra 12 embryoner, som Mike Brems hentede hjem efter et år på en farm i Kansas med 400 hereforddyr, udvides besætningen, der har navnet »Hereford By Brems«. Endvidere blev tre kvier indkøbt sidste år, og desuden er der forhåbentlig en avlstyr blandt de embryoner, som er ruget ud i besætningen af rugemødre.

- Vores avlsmål er Hereford af moderat størrelse og med mange kilo kød. Desuden skal temperamentet være, så dyrene er omgængelige med lette kælvninger, og hvor de selv passer kalvene. De skal være holdbare, så de kan gå i de vådområder, som der med tiden bliver flere af, påpeger Klaus Brems, der er formand for de 25 medlemmer i Herefordklub Fyn.

Avlsdyrene beholdes på Hereford By Brems, mens Grambogård Slagteri aftager slagtedyrene.

Læs også