Mælkeprisen er uændret i februar

Arlas acontopris for konventionel og økologisk mælk forbliver uændret fra februar.

Fra 1. februar forbliver Arlas acontopris for konventionel mælk af den bedste kvalitet baseret på GMO-frit foder, indsendte klimatjekdata, bæredygtighedstillæg samt vedligeholdelseskompensation 325,70 øre/kg.

Den tilsvarende acontopris for økologisk mælk er også uændret 370,90 øre/kg.

Ifølge Arla er der især tre faktorer, der driver udviklingen i mælkeprisen:

For det første falder det globale udbud af mælk fortsat, selv om faldet er aftagende i forhold til de foregående måneder. Mælkeudbuddet i EU forventes at stige som følge af almindelige sæsonmæssige stigninger i foråret.

For det andet fortsætter detailsalget med at stige.

For det tredje er de globale råvaremarkeder stabile.

I lighed med markedet for konventionel mælk fortsætter markedet for økologisk mælk med at stige, lyder det fra Arla.

Svagt resultat i USA

I en kommentar til mælkeprisen konstaterer Arla, at mælkeproduktionen i EU og Storbritannien faldt i oktober med 1,7 procent år til år, og den energikorrigerede produktion faldt med 1,8 procent.

- Sidste år oplevede vi en vækst på 1,7 procent, så den faldende produktion er ikke overraskende, men dårligt vejr reducerede produktionen mere end forventet, skriver Arla.

Også den amerikanske mælkeproduktion for november var ifølge mejeriselskabet lavere end forventet og faldt med 0,6 procent år til år.

Hovedårsagerne til det svage resultat var en større reduktion i den amerikanske besætningsstørrelse (et fald på 10.000 køer mellem oktober og november) og en lavere mælkeproduktion pr. ko (et fald på 0,1 procent).

Løft fra lavt niveau

Derimod steg fedt- og proteinindholdet i mælken i november kraftigt i forhold til sidste år, hvilket øgede den energikorrigerede produktion med 0,8 procent år til år.

- Endvidere steg mælketørstofproduktionen i New Zealand med 0,8 procent år til år i november efter et fald på 0,9 procent sidste år, hvilket betyder, at vi i november oplevede det næstlaveste produktionsniveau i syv år.

Den australske mælkeproduktion steg i november med 6,3 procent år til år efter et fald på 9,8 procent sidste år. I Argentina faldt mælkeproduktionen i november med 4 procent år til år og med 3,6 procent år til år på korrigeret basis.

Ostemarkedet er stabilt, og det er mælkepulverpriserne i EU i store træk også.

- Det europæiske smørmarked er stadig meget roligt og relativt stabilt, lyder det.

Læs også