bannerPos

Arla holder priserne i ro igen

Henning K. Andersen

Journalist, Effektivt Landbrug
24-06-2019 13:32
Det er nu over et år siden, Arla sidst ændrede deres afregningspriser. Mejerijkoncernen oplyser mandag, at man ikke ændrer priserne i juli måned. Dermed er afregningspriserne fortsat på det samme niveau som for et år siden.

Arlas acontopris for konventionel mælk er uændret fra 1. juli 2019. Derfor vil Arlas acontopris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for Arlagården Plus, være 249,3 DK øre/kg. Det skriver Arla i en meddelelse til andelshaverne.

Arlas acontopris for økologisk mælk er ligeledes uændret fra 1. juli 2019. Derfor vil Arlas acontopris for økologisk mælk af førsteklasses kvalitet, hvor medlemmet har indsendt data for Arlagården mælk, være 324,9 DK øre/kg. 

Valutakursen for kvartalet påvirker acontoprisen negativt med en justering på -0,5 DK øre/kg.

Markedsoversigt
Den europæiske mælkeproduktion lå i april 1,3 % højere end i april 2018, hvilket svarer til en lille år til dato-vækst sammenlignet med samme periode sidste år.  Vi ser dog fortsat en stor spredning mellem landene over hele kontinentet.

Globalt set forbliver mælkeproduktionen lav med en lille vækst i USA i indeværende år og nedgang i NZ (-1,3 %), Australien (-12,1 %) og Argentina (-7,5 %).   

Smørpriserne falder fortsat i Europa med priser, der nu ligger under EUR 4.000/t for første gang siden sensommeren 2016.  Efterspørgslen er stadig lav og handelen træg.  De globale priser er også begyndt at falde, selvom de stadig er højere end i Europa med prisfald på de tre sidste GDT-auktioner.  På trods af den forholdsmæssige prisfordel for europæiske produkter er der kun begrænset efterspørgsel uden for Europa, og EU’s smøreksport er faldet med 4,8 % i året første fire måneder. 

SMP-priserne udviser stadig en positiv tendens, men stigningstakten er faldet i den senere tid, da de aktuelle sæsonmæssige stigninger i udbuddet i EU og USA for produkterne falder sammen med en lavere interesse fra Kina.  Markedsudsigten forbliver stabil for resten af året, da ost og WMP med det fortsatte prisfald på smør giver bedre afkast og lægger pres på udbuddet senere i år.  Men da produktionen går fra SMP/smør til WMP, er der et vist pres på WMP-priserne, som har stabiliseret sig i Europa.  Øgede mængder på Fonterras GDT, nu hvor de starter den nye sæson, indikerer, at der skal sælges overskudslagre med et deraf følgende fald i verdensprisen.

Det europæiske ostemarked var i stærk fremgang lige efter påske, men der er nu faldet ro over det igen med kun ringe udsigt til efterspørgsel.  Troen på, at der er disponible lagre, og at stigende mælkemængder vil sikre en tilstrækkelig produktion, betyder, at priserne vil have tendens til at falde i de næste par måneder, medmindre vi oplever en kraftig stigning i eksporten.

Der er ro på det økologiske marked i øjeblikket.

Kursen på USD faldt i starten af måneden, da arbejdsmarkedstallene viste, at lønstigningerne var gået i stå, og at arbejdsløsheden var på samme niveau, hvilket øgede sandsynligheden for rentefald senere på året.  Der har dog været en let fremgang at spore i den seneste uge, da frygten for told på mexikanske varer falder, samtidig med at de øgede spændinger i Mellemøsten øger efterspørgslen efter USD som en sikker havn for investorerne.

Euroen har været i problemer i den seneste måned, og med udsigt til fortsatte tegn på opbremsning lå forbrugerprisindekset for maj 1,2 % under målet ledsaget af endnu et fald i den tyske produktion.  Enhver fremgang på det tyske marked vil sandsynligvis blive vanskeliggjort, da USA’s nuværende offensive holdning til den globale handel øger risikoen for told- og handelskrig.  EUR er dog stadig relativt stærk, men mere på grund af de øvrige valutaers svaghed. En relativ styrke, der volder problemer i sig selv.

Det britiske pund er faldet kraftigt i den seneste måned som et resultat af dårlige økonomiske statistikker, samtidig med at både bygge- og forarbejdningssektoren har udvist faldende aktivitet i maj, idet virkningen af øgede lagre i forventning om Brexit aftager. Dette ledsages af en højere inflationsrate.  I tillæg hertil kommer den politiske usikkerhed efter premierminister Mays afgang, striden om hvem der skal efterfølge hende, og efterfølgerens sandsynlige holdning til Brexit.

Stor optimisme op til årets sukkerroe-kampagne

Prøvetagninger tyder på, at årets sukkerroehøst kan blive rigtig god. Ses van der Have afholdt torsdag marktræf i samarbejde med Nordic Sugar og Bayer på Holgershaab ved Nørre Vedby på Nordfalster.

Tidlig etablering af vintersæd øger behovet for ukrudtsbeskyttelse

Ved senere ukrudtsbekæmpelse skal dosisen hæves for at opnå en tilsvarende effekt, påpeger Patriotisk Selskab. Der må aldrig behandles med prosulfocarb på tør sort jord inden fremspiringen.

ØL: - Vi skal levere på samfundets behov

Vandselskaberne er ligesom den brede befolkning ikke i tvivl om, at de vil have rent vand, og det vil blandt andet sige: Vand fri for alle rester fra landbrugets forbrug af syntetiske pesticider. Det samme gælder i vores mad. Vores kampagne er i det lys et debatindlæg, som kobler borgernes ønske om rent drikkevand med, at de aktivt kan vælge økologi.

Omlægning med succes

Det økologiske marked er i vækst. Vurderingen i branchen er derfor, at der også fremover vil være behov for flere økologiske producenter.

Prisen på omlægningskornet kommer op igen

Økologi er stadig populært og holder prisen. Prisfaldet på korn under omlægning til økologi er et bump på vejen. Det vurderer økologichef i Agri Nord, Thomas Vang Jørgensen.

Jerseyavlere: - Hvad så når markedet er mættet?

Inden længe er det slut med at aflive jerseytyrekalve, og som det ser ud nu, vil man i stedet kunne lave flere kvier til eksport. Men hvad så når eksportmarkedet er mættet, spurgte flere jerseyavlere ved gårsdagens årsmøde i Dansk Jersey i Esbjerg.

Styrelse lægger sig fladt ned og beklager efterafgrødebrev

Et brev fra Landbrugsstyrelsen, som blev sendt ud torsdag aften til landmænd med efterafgrøder, betød ekstra travlhed på planteavlskontorerne fredag morgen. Brevet gjorde landmænd i tvivl om, hvorvidt de havde indberettet deres efterafgrøder til styrelsen korrekt.
Side 1 af 1632 (32627 artikler)Prev1234567163016311632Next