AU-forskere vil dyrke mælk i laboratorium

På Aarhus Universitet er forskere, som de første i verden, ved at gøre klar til forsøg med laboratoriedyrkning af mælk fra mælkekirtelceller.

Forskere fra Aarhus Universitet bliver de første i verden til at forsøge at dyrke mælk i et laboratoriemiljø ved hjælp af mælkekirtelceller fra en ko, skriver universitetet.

Projektet går under navnet CleanMilk, som er et af benene i projekt CleanPro, der omfatter forsøg på at skabe både mælk og kød i laboratorier.

- Ved at tage udgangspunkt i mælkekirtelceller mener vi, at vi kan udvikle et produkt, der er identisk med komælk, altså med helt samme sammensætning af mælkeproteiner, fedt og bioaktive stoffer. Vi håber, at vi dermed kan komme tættere på at kunne producere mælkeprodukter, der både er konkurrencedygtige og klimavenlige, fortæller Stig Purup, seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab, til universitets hjemmeside.

Der er dog mange skridt på vejen, før man forventer at stå med egentlig laboratoriefremstillet mælk.

- Den første tid vil gå med at forsøge at få mælkekirtelcellerne til at producere mælk. Først til sidst kan vi så påbegynde arbejdet med at analysere væsken og undersøge dens funktionalitet. Der er mange ubesvarede spørgsmål på området, som vi ser frem til at kunne belyse med projektet, siger Stig Purup, der vil prøve at få fat i mælkekirtelcellerne på to måder: De skal enten udtages direkte fra yveret på slagtet malkekvæg eller oprenses fra mælk fra koens yver. Cellerne vil derefter blive dyrket i et laboratorium, hvor man vil undersøge deres levetid og evne til at udskille mælk.

Projekt CleanMeat tager udgangspunkt i dyrkning af kød fra muskelceller fra slagtekvæg – et område, hvor man i USA, Israel og Holland allerede er langt fremme og hvor flere virksomheder arbejder på at sætte laboratoriekødet i produktion.

Stort potentiale

At der er store muligheder i projektet, er Margrethe Therkildsen, lektor ved Institut for Fødevarer og projektleder for CleanPro, ikke i tvivl om.

- Der ligger et kæmpe potentiale i at producere animalske fødevarer i et laboratorium. CleanPro tager et skridt i retningen af at indfri dette potentiale. Projektet vil etablere og teste cellekulturer til produktion af kød og mælk samt udvikle livscyklusmodeller, der skal bruges til at vurdere produkternes effekt på klima og miljø ved en fremtidig opskalering af produktionen, fortæller hun.

- Ikke alene er energi- og ressourceforbruget kun en brøkdel af, hvad den traditionelle produktion bruger og udleder, men produktionsmetoden giver også mulighed for at »designe« mælk og kød med en bedre ernæringsmæssig sammensætning. Herudover er der produktionsbetingede sundhedsrisici, som kan undgås, og hele dyrevelfærdsdebatten bliver overflødig, når vores mælk og hakkebøf er blevet til i en bioreaktor frem for i stald og på slagteri, fortæller Margrethe Therkildsen.

CleanPro-projektet løber indtil juli 2022.

cc

Læs også