Kvægnoter: Australske mælkeproducenter presses yderligere af skovbrande

Beregn mælkens klimaftryk med kulstofindlejring og arealbehov

NorFor og DMS kan nu medregne kulstofindlejring i jord samt arealbehov ved beregning af mælkens klimaaftryk, oplyser Seges.

NorFor har hidtil beregnet udledningen af metan, som er forbundet med en given ration, samt den del af mælkens klimaaftryk, som stammer fra fremstillingen af foder. Nu er den del, der stammer fra foderet udvidet med kulstofindlejring i jord.

Endvidere er fodermiddeltabellen udvidet med en parameter, som angiver et fodermiddels arealbehov pr. kilo tørstof. Værdierne er baseret på konventionelle udbyttedata.

Over en million drægtighedstest i mælkeprøverne

For 6 år siden startede udtagningen af drægtighedstest i mælkeprøverne fra RYK.  I december 2019 rundede man så milepælen på en million drægtighedstest i mælkeprøverne.

- Det kan kun lade sig gøre, fordi mange danske landmænd har taget testen til sig, lyder det i RYK’s medlemsinfo.

Mindre metan med hvidløg

400 køer på en mælkebedrift i Skotland har bøvset mindre, siden de har fået tilsat hvidløg og citrus-ekstrakt til deres foderration. 15 gram af foderadditivet i den enkelte kos daglige ration har reduceret køernes udledning af metan helt op til 38 procent. Det skriver mediet dairyreporter.com.

Udover mindre metanudledning er køernes ydelse også steget otte procent, viser et studie der blandt andre involverede Scotland’s Rural College.

Hvidløgsblandingen produceres af Mootral i Wales, som også hævder at tilsætning af mixet reducerer risikoen for yverinfektion.

Kursus i medicinhåndtering

Rådgiver: Diarré ved høj mælketildeling er en skrøne

Mælkerelateret diarré er forårsaget af enten for dårlig mælkekvalitet eller for dårligt management. At høje mælkemængder skulle give diarré er til gengæld en skrøne. Det slår kalverådgiver Terese Jarltoft fast på Sagros hjemmeside.

- Utallige studier har vist, at en høj energitildeling fra mælk forbedrer kalvenes immunrespons, reducerer risikoen for udvikling af diarré samt lungebetændelse og fører til en lavere dødelighed, skriver rådgiveren.

For at sikre en høj sundhed og en tilvækst, der sikrer en fordobling af kalvens fødselsvægt, når den er 8 uger gammel, råder Terese Jarltoft til at tildele en mælkemængde svarende til 20 procent af kalvens kropsvægt fra dag 3 og frem til en alder på cirka 4 uger.

For ikke at forbruge unødigt meget mælk, kan kalvene med fordel nedtrappes trinvist til en mælkemængde på 10 procent af deres kropsvægt, når de er 4 uger gamle. Tildeles de 10-12 liter, når de er 4 uger gamle, kan de over én uge nedtrappes til 5-6 liter.

Når kalvene når en alder på 6-6,5 uge, kan de nedtrappes yderligere og være fravænnede i løbet af 7-10 dage. Tidspunktet for nedtrapning og fravænning af mælk gælder under forudsætning af, at kalvene er sunde og er godt i gang med at optage kraftfoder.

Læs også