Der bliver alligevel ingen salmonella-særslagtninger til nytår

Forligskredsen i Folketinget har besluttet, at den planlagte særslagtning af alle slagtedyr fra besætninger i salmonellaniveau 2 alligevel ikke bliver til noget.

Det var meningen, at alle slagtedyr fra besætninger i salmonellaniveau 2 pr. 1. januar skulle særslagtes. Dette tiltag falder nu bort. Der bliver heller ikke forbud mod eksport fra disse besætninger. Det har forligskredsen i Folketinget bag de gældende regler bestemt.

I stedet sættes besætningerne under offentligt tilsyn, og der planlægges andre stramninger, skriver Seges på hjemmesiden.

- Særslagtning ville – med det nuværende antal smittede besætninger – blive for omkostningstungt i forhold til effekten. Derfor arbejder vi på at finde løsninger, hvor indsats og effekt bedre står mål med hinanden, forklarer Ida M.L.D. Storm, som er sektordirektør i Landbrug & Fødevarer Kvæg.

Niveau 2 under offentligt tilsyn

Ida Storm slår fast, at salmonella-målsætningen opretholdes og at indsatsen intensiveres, men at det bliver med andre virkemidler.

Blandt andet vil alle besætninger i niveau 2 fra januar komme under offentligt tilsyn og pålægges de restriktioner, som dette indebærer, skriver Seges.

Lige nu er der omkring 240 mælkeleverende besætninger og 300 ikke-mælkeleverende besætninger i niveau 2.

Yderligere stramninger på vej

Man vil fremover komme til at se yderligere krav om stramninger for smittede besætninger. Det vil blandt andet dreje sig om tiltag, der både skal fremme saneringen i den enkelte besætning og hindre smitte til de besætninger, der ikke har salmonella.

Blandt andet kan det komme til at dreje sig om dobbeltindhegning om afgræssende dyr samt krav om rutinebesøg af dyrlæger, inseminører med mere sidst på ruten, oplyser dyrlæge Erik Rattenborg fra Seges på deres hjemmeside.

De nye krav ventes at være på plads i slutningen af 2020.

teba

Læs også