Fejl og mangler kan påvirke EU-støtte

Regler for mærkning af kvæg og tildækning af markstakke kan have konsekvenser for udbetaling af EU-støtten

Af Lene Frimer Jørgensen, kvægbrugsrådgiver og Nis Høyer Callesen, Planteavlsrådgiver LandboSyd

REGLER Husk isætning, registreringer, tildækninger m.m. Der er mange regler at overholde som landmand.  Selvom regler på landbrugsområdet kan virke uvedkommende og irriterende, kan det have økonomiske konsekvenser ikke at efterleve dem.

Hos LandboSyd oplever vi at flere kunder får kontrolbesøg fra Landbrugsstyrelsen vedrørende dyreholdet. Da der er krydsoverensstemmelse (KO) på overtrædelser, kan fejl og mangler betyde at der sker fradrag i den EU-støtte, der ellers er forbundet med markbruget. Milde førstegangstilfælde afregnes ofte med en påtale. Sker en forseelse flere gange inde for en - årig periode, vil det have konsekvenser for støtteudbetalingen.

Der er rigtigt mange KO-krav at holde styr på, men der laves hvert år en hitliste der viser de regler der hyppigst bliver overtrådt. Har du styr på disse ”topscorere”? Her omtales blot et par enkelte af de sager, vi har set hos vore kunder i løbet af foråret.

Mærkning og registrering af kvæg er et par af dem. Der er regler for hvornår og hvordan isætning af øremærker skel ske, og hvor hurtigt der skal foretages registreringer ved flytning, slagtning og død m.m. Registrering af dyr kører automatisk på eks. slagterier. Det er forholdsvist enkelt for kontrollen, at udvælge de bedrifter hvor der går mere end 3-7 dage fra slagtning til registrering af bortgang.

Er der for mange ”smuttere” kan man forvente et kontrolbesøg, og eventuelt flere op følgende besøg, der kan være gebyrbelagte, kan give påbud og kan give træk i EU-støtten. På kontrolbesøget tjekkes besætningen, så få løbende bestilt og isat erstatnings øremærker.    

Overtrædelse af reglerne for tildækning af markstakke ser vi også flere af. Markstakke skal tildækkes umiddelbart efter udlægning, med mindre der sker udkørsel inden for en uge. Husk at vedligeholde tildækningen, og tilse gerne stakkende når de har været udsat for blæst.

 Udskyd ikke til i morgen hvad der bør gøres i dag. Foretag registreringer ved ind og afgang samme dag som de sker, bestil erstatningsøremærker når du ser de mangler, og foretag tildækningen af markstakken lige efter at den er etableret.

Læs også