Flyv og spis ko - uden CO2

Flyv og spis ko – uden CO2. Det er overskriften, når Landboforeningen Odder-Skanderborg og Vestermølle Møllelaug for ottende gang holder vintermøde i Laden på Vestermølle torsdag 27. februar.

Professor Jens Bo Holm-Nielsen, Aalborg Universitet, Esbjerg, vil fortælle om, hvordan vi kommer til at flyve grønt og hvornår.

Afdelingschef for planteinnovation på Seges, Jens Elbæk, vil berette om landbruget som del af løsningen på problemet med CO2-ubalancen.

Muligheden for at justere drøvtyggernes foder, så ged, får og ko kan prutte og bøvse uden at udlede klimagasser, berøres også på mødet.

Peter Gæmelke, formand for Nature Energy, der bygger biogasanlæg både i Danmark og ud over verden, vil berette om, hvorfor flere anlæg er vejen til en cirkulær ressourceudnyttelse og dermed en fremtid i klima-balance.

Sammen med Landboforeningens formand, Jens Gammelgaard, vurderer Gæmelke i øjeblikket, hvor i Odder-Skanderborg-området et biogasanlæg kan placeres mest hensigtsmæssigt.

Det skal kunne aftage såvel gylle fra landbruget som affald fra industri og husholdninger.

Efter de tre indlæg og en kaffepause er der afsat tid til debat.

Alle er velkomne, men der anmodes om tilmelding på jlc@jlundc.dk

Læs også