Kløverandelen bestemmer kvælstofmængden

Inden traktoren kører ud i kløvergræsmarkerne for at gødske, er det vigtigt først at få et overblik over bestanden af kløver i de forskellige marker. Der er nemlig god økonomi i at differentierer mængden i forhold til kløverandelen i marken, vurderer Seges.

Hos Seges oplever specialkonsulent Torben Spanggaard Frandsen fra Grovfoder-afdelingen, at nogle kløvergræsmarker stadig er påvirket af tørken i 2018. Det viser sig ved en meget lav kløverandel. Og det bør man tage til efterretning, inden markerne skal gødskes.

- Hvis græsbestanden er tilfredsstillende, bør disse marker tilføres størst mulig mængde kvælstof gennem sæsonen, mens 1. års marker og nyudlæg med god kløverbestand bør tilføres mindre kvælstof end normen, opfordrer Torben Spanggaard Frandsen i KvægNyt.

Han erkender, at det kan være svært at vurdere kløverandelen i marken, men at der er hjælp at hente for eksempel i appen CloverSenseMobileFree, som kan vurdere kløverandelen i ens mark ud fra et billede, man tager med sin smartphone eller tablet.

Kalium og svovl

Torben Spanggaard Frandsen gør opmærksom på, at den megen nedbør, der er kommet, betyder, at de vandopløselige næringsstoffer er udvasket.

- Der fraføres cirka 25 kilo kalium pr. 1.000 FEN, der høstes pr. hektar. Det betyder, at der bør tilføres cirka 100 kilo kalium pr. hektar til 1. slæt. Her er det vigtigt at kende gyllens indhold af kalium, opfordrer Torben Spanggaard Frandsen og henviser til tidligere undersøgelser, som har vist, at kaliumindholdet i 34 fortanke med kvæggylle varierede fra 2,1- 6,0 kilo pr. ton.

- Svovlbehovet er cirka 15 kilo pr. hektar, som kan dækkes ved forsuring af gyllen eller brug af svovlholdig handelsgødning, oplyser Torben Spanggaard Frandsen.

teba

Læs også