bannerPos

Kløverandelen bestemmer kvælstofmængden

Vurder kløverandelen, inden du gødsker, anbefaler Seges. Arkivfoto
27-03-2020 11:09

Inden traktoren kører ud i kløvergræsmarkerne for at gødske, er det vigtigt først at få et overblik over bestanden af kløver i de forskellige marker. Der er nemlig god økonomi i at differentierer mængden i forhold til kløverandelen i marken, vurderer Seges.

Hos Seges oplever specialkonsulent Torben Spanggaard Frandsen fra Grovfoder-afdelingen, at nogle kløvergræsmarker stadig er påvirket af tørken i 2018. Det viser sig ved en meget lav kløverandel. Og det bør man tage til efterretning, inden markerne skal gødskes.

- Hvis græsbestanden er tilfredsstillende, bør disse marker tilføres størst mulig mængde kvælstof gennem sæsonen, mens 1. års marker og nyudlæg med god kløverbestand bør tilføres mindre kvælstof end normen, opfordrer Torben Spanggaard Frandsen i KvægNyt.

Han erkender, at det kan være svært at vurdere kløverandelen i marken, men at der er hjælp at hente for eksempel i appen CloverSenseMobileFree, som kan vurdere kløverandelen i ens mark ud fra et billede, man tager med sin smartphone eller tablet.

Kalium og svovl

Torben Spanggaard Frandsen gør opmærksom på, at den megen nedbør, der er kommet, betyder, at de vandopløselige næringsstoffer er udvasket.

- Der fraføres cirka 25 kilo kalium pr. 1.000 FEN, der høstes pr. hektar. Det betyder, at der bør tilføres cirka 100 kilo kalium pr. hektar til 1. slæt. Her er det vigtigt at kende gyllens indhold af kalium, opfordrer Torben Spanggaard Frandsen og henviser til tidligere undersøgelser, som har vist, at kaliumindholdet i 34 fortanke med kvæggylle varierede fra 2,1- 6,0 kilo pr. ton.

- Svovlbehovet er cirka 15 kilo pr. hektar, som kan dækkes ved forsuring af gyllen eller brug af svovlholdig handelsgødning, oplyser Torben Spanggaard Frandsen.

teba

Noteringen falder igen-igen

Noteringen for slagtesvin falder igen med 30 øre, og er nu på 11,10 kroner, selv om coronanedlukningen af Europa ser ud til snart at være et overstået kapitel.

Nu skal der forskes i loftshøjden på svinetransporter

Lovgivningen kræver at smågrises velfærd tilgodeses - også under transport. Et af elementerne heri er loftshøjden i bilerne. Der eksisterer imidlertid ingen videnskabelig dokumentation for, hvad loftshøjde betyder for grisene. Det skal et nyt forskningsprojekt give viden om.

Helms forbereder generationsskifte

I løbet af de næste tre år vil der blive gennemført et generationsskifte hos Helms TMT, fortæller den nuværende frontfigus, Kristian Helms.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.

Fik minister i tale om §3-forbud og efterafgrødekrav

Fælles for §3-dyrkningsforbuddet og det fremrykkede efterafgrødekrav er, at nogle landmænd oplever det, som om de får en stor økonomisk øretæve og usikkerhed om fremtiden, lyder det fra SLF, der forleden gik til miljøministeren med urimelighederne.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.
Side 1 af 1852 (37032 artikler)Prev1234567185018511852Next