Kvægbesætning smittet med BVD

Ifølge Seges er der fundet Bovin virusdiarré (BVD) i en malkekvægbesætning med kvieopdræt i Nordjylland.

En malkekvægsbesætning med kvieopdræt er fundet positiv for sygdommen BVD (Bovin virusdiarré). Det oplyser Seges i et nyhedsbrev.

Besætningen er sat under offentligt tilsyn, mens man ifølge dyrlæge ved Seges, Lars Pedersen, forsøger at finde smittekilden.

- Seges overvåger for BVD i landets kvægbesætninger, og det er vigtigt at slå fast, at vi fortsat har en meget lav forekomst af BVD i Danmark, forklarer Lars Pedersen til KvægNYT.

- Vær opmærksom på, at de kliniske symptomer ofte er milde og uspecifikke

Lars Pedersen, dyrlæge, Seges

- Men tilfældet viser, at BVD til stadighed er en mulig diagnose, som danske kvægbrugere og deres dyrlæger, skal være opmærksomme på.

Symptomer

Man bør tilkalde en dyrlæge, hvis der ses følgende symptomer, da de kan være tegn på BVD-infektion:

Omløbninger eller kastninger i uventet omfang, eventuelt fulgt af svagtfødte kalve eller kalve med medfødte centralnervøse forstyrrelser eller blindhed

Appetitløshed, manglende ædelyst, feber, rindende øjne og næsebor, diarré samt sår på mund- og næseslimhinde hos ungdyr.

- Vær opmærksom på, at de kliniske symptomer ofte er milde og uspecifikke og også kan ses hos lakterende dyr, hvor ydelsesfald kan opstå i forbindelse med enkelte eller flere af ovenstående symptomer. De kliniske symptomer varer oftest kun 1-3 dage, skriver Seges.

mip

Læs også