Kvægbønder får økonomisk vitaminindsprøjtning i 2020

Fødevareminister Mogens Jensen øger slagtepræmien med 65 millioner kroner i 2020. Det skal hjælpe et erhverv, som er presset af blandt andet coronasituationen. Kvægformand i L&F er tilfreds.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har besluttet at øge slagtepræmieordningen for kalve, stude og kvier, så der i år er 245 millioner  kroner i alt. Og ifølge fødevareministeren har kvægavlerne hårdt brug for pengene.

- Det er en sektor, som er kommet under ekstra hårdt pres under corona. Med de 65 millioner kroner holder vi hånden under et erhverv, som er præget på grund af lave priser. Det er helt afgørende, at vi fortsat producerer kvæg i Danmark, og det skal de ekstra penge til slagtepræmieordningen være med til at sikre, siger fødevareminister Mogens Jensen. 

Prisniveauet på området, der i forvejen er lavt, har været hårdt påvirket af Corona-nedlukningerne af restaurantbranchen, fordi det har ført til en lavere efterspørgsel på de dyrere udskæringer, som normalt går til blandt andet restauranter i både ind- og udland.

Hvis antallet af slagtede dyr er på samme niveau som i 2018 forventes det, at de ekstra penge vil medføre en stigning i præmien pr. slagtet dyr fra 768 kroner i 2019 til 1.045 kroner i 2020.

Færre kvægbønder skal dreje nøglen om

Eksporten af spædekalve er i 2019 steget med mere end 25 procent, og har givet den største eksport siden 2013. I 2019 alene er 10 procent af den samlede slagtekalveproduktion lukket. Derfor er det for fødevareministeren vigtigt at hjælpe branchen. 

- Vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå, at flere kvægbønder skal dreje nøglen om. Derfor lovede jeg allerede at arbejde for en forøgelse af slagtepræmien på Kvægkongressen tidligere i år. Siden er behovet for en håndsrækning kun blevet større grundet corona-krisen. Det løfte indfrier jeg nu ved at sikre flere penge til slagtepræmieordningen allerede fra 2020, siger Mogens Jensen. 

EU-Kommissionen har accepteret forøgelsen af slagtepræmien for 2020, som Landbrugsstyrelsen udbetaler i foråret 2021. 

Slagtepræmien i 2020 var oprindeligt på 180 millioner kroner. Med de ekstra 65 millioner kroner kan der uddeles 245 millioner kroner for slagtede dyr i 2020.

Tilfreds kvægformand

Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg er glad for håndsrækningen, som kommer i en svær tid for oksekødsproducenterne:

​- Covid-19-pandemien har givet kalve og oksekøds-branchen store problemer med afsætningen. Restauranter både herhjemme og på alle vores eksportmarkeder har været lukket ned, hvilket har presset hele kalve- og oksekødsmarkedet i EU.

Han fremhæver, at der bestemt ikke er tale om dansk enegang på området.

- Mange andre EU-lande har ydet støtte til sektoren i deres lande, så de ekstra midler til de danske producenter er vigtige for hele den danske kvægsektors konkurrenceevne, siger han, og retter samtidig opmærksomheden hen på en sag tidligere fra i år, hvor betalingsrettighederne skulle genberegnes. Det gik især ud over kvægproducenter.

- Vi må heller ikke glemme den ulykkelige sag med fejl i betalingsrettighederne, som havde stor betydning for mange slagtekalveproducenter økonomi sidste år, siger Christian Lund.

hka/ege

 

Læs også