Kvægforskning i nye rammer

Tidligere på året stod det nye Danmarks Kvægforskningscenter færdigt med helt nye og unikke forsøgsfaciliteter. Centret har fået opført hele tre nye kvægstalde, fået udvidet foderladen samt moderniseret mandskabsbygningen.

Bag det oprindelige DKC ligger det nye Danmarks Kvægforskningscenter. Længst til højre ses den nye kostald, i midten fleksstalden og til venstre intensivstalden. Foto: Linda S. Sørensen, Institut for Husdyrvidenskab.
Bag det oprindelige DKC ligger det nye Danmarks Kvægforskningscenter. Længst til højre ses den nye kostald, i midten fleksstalden og til venstre intensivstalden. Foto: Linda S. Sørensen, Institut for Husdyrvidenskab.

Tidligere var Danmarks Kvægforskningscenter fordelt på to lokaliteter, men nu er al kvæg og mandskab samlet på Burrehøjvej. Det sker efter opførelsen af et imponerende staldkompleks, som består af tre nye stalde.

Den største af de tre nye stalde er den nye kostald med sengebåse og plads til 96 køer. Stalden er indrettet så den kan opdeles i 8 hold af á 12 køer. I den store sengebåsestald er der opsat computerstyrede foderkasser – én foderkasse pr ko.

For enden af kostalden finder man opsamlingspladsen, som støder op til malkestalden. Den nye malkestald rummer et 2x12 side-by-side anlæg fra SAC. Her kan der malkes 12 køer ad gangen, hvilket passer præcis med et forsøgshold.

- I det nye malkeanlæg kan vi malke via tre forskellige strenge: enten alle køer på én gang; én side ad gangen og endeligt kan vi fraseparere al mælken. Det giver en god fleksibilitet i forhold til indsamling af data på køerne og mælken, og det er et meget vigtigt aspekt i forhold til de mange forsøg, vi kører, fortæller centerleder Jens Bech Andersen til hjemmesiden Institut for Husdyrvidenskab.

Efter malkning bliver køerne vejet på vej ud igennem drivgangen før de når tilbage i sengebåsestalden. Vejedata på hver enkelt ko er også en væsentlig parameter i mange af forskningsprojekterne.

Under malkestalden er der en teknikkælder, hvorfra der kan udtages mælkeprøver og opsamles data på malkningen. Mælkeprøverne kan sendes op til gulvniveau med en elevator. I forbindelse med teknikkælderen er der også adgang til et kontor, et laboratorie samt til diverse teknisk udstyr, som benyttes til de mange forskellige forsøg.

Metankamre og fistelkøer

Den næste stald er intensivstalden, som er inddelt i forskellige afsnit. Ét af disse afsnit er indrettet med fire nye metankamre. Her kan forskerne opsamle køernes udåndingsluft og blandt andet måle deres udskillelse af metan. Det kan eksempelvis være relevant i forsøg, hvor man ser på effekten af forskellige fodringsmæssige tiltag eller -strategier, som har til formål at reducere metanudskillelsen fra køer, lyder det fra Linda Søndergaard Sørensen, Akademisk medarbejder ved Institut for Husdyrvidenskab.

Den resterende del af den nye intensivstald er indrettet med 20 helt unikke bokse til enkeltdyr. Bokse, der som det første sted i verden, er special-designet til forsøgskøer med fistler. Disse giver forskerne mulighed for at udtage analyseprøver direkte fra køernes fordøjelsessystem. De nye bokse giver dyrene mulighed for at bevæges sig frit i boksen, hvor de hidtil har skullet stå bundne af hensyn til ikke at beskadige fistlerne.

Den tredje nye staldanlæg er en såkaldt fleksstald. En stald, som er meget fleksibel hvad angår indretning. Den største del af stalden består af en uisoleret sektion, mens en mindre del af stalden er isoleret. Den store uisolerede del kan opbygges på forskellig vis ved hjælp af et netværk af huller i gulvet. Denne stald vil blandet andet være velegnet til adfærdsstudier, som ofte kræver en alternativ staldindretning og nogle gange en testarena. Den isolerede del af stalden kan opvarmes til minimum 10 grader og kan dermed også bruges til særlige forsøg om vinteren.

Dobbelt så stor foderlade

Ud over de nybyggede stalde er foderladen blevet tilbygget, så den nu er dobbelt så stor som før. Det giver mulighed for at kunne håndtere de større mængder og mange flere foderblandinger, der er nødvendige. Desuden er der blevet plads til et køle- fryserum til opbevaring af blandt andet foderprøver. Endeligt er mandskabsbygningen blevet opgraderet med nye omklædningsrum og badefaciliteter.

Læs også

Arla fastholder mælkepris i februar
Tilpas og fordel proteintildelingen
Markedschef: Start omlægningen til non-GM-foder i god tid
Varmt vejr påvirker ikke ensilageblokkes kvalitet
Oksekødsmarkedet: Dyre udskæringer står i stampe
Stort ta’ selv-bord i rekordbesætning