Ny strategi

På generalforsamlingen i Dansk Limousine Forening blev foreningens strategi 2022 præsenteret.

Dansk Limousine Forening har holdt generalforsamling lørdag den 21. april i Brædstrup.

Formand, Søren Grunnet, avlsudvalgsformand Lene Black Sinkjær og formand for PR- og aktivitetsudvalget, Susanne Brandt aflagde hver især beretninger for det forgangne år, mens regnskabet for 2017 blev gennemgået af sekretær Jørgen Skov Nielsen.

Dansk Limousine Forening kom ud af 2017 med et beskedent overskud på 29.202 kroner.

På generalforsamlingen i Dansk Limousine Forening blev foreningens strategi 2022 præsenteret. Særligt et punkt i den nye strategi fyldte meget i både præsentation og debat: Punktet vedr. afsætning af limousinekød til merpris, herunder fortællingen af ”De gode historier” om limousiner.

Bestyrelsen har allerede gang i at afsøge markedet for nye afsætningskanaler af limousinekødet, og har i den forbindelse været i kontakt med flere forskellige kødgrossister, supermarkedskæder og slagterier. Der arbejdes på snart at kunne lande en alternativ aftale om afsætning på både kvier og tyre.

De fremmødte medlemmer var meget positive over for, at bestyrelsen påtænker at ”satse stort”, når de gode historier om ”limousiner på græs”, ”limousiner i harmoni med den danske natur” og ”limousiner og dyrevelfærd” skal fortælles. I en tid hvor en del forbrugere fravælger, eller skærer ned på forbruget af kød, er det ekstra vigtigt at fremhæve limousinekødets kvaliteter i bred forstand til gavn for al afsætning af limousinekød.

Genvalg til bestyrelsen

Jens Thaysen, Østbirk og Susanne Brandt, Vojens blev begge genvalgt til bestyrelsen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Søren Grunnet, Billund – ikke på valg. Lene Black Sinkjær, Spjald – ikke på valg. Jan P. Jensen, Gjern – ikke på valg.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren Grunnet som formand og Jan P. Jensen som næstformand.

Læs også